‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Concrete hulp bij inschrijving UWV, WW-aanvraag en sollicitatiebegeleiding

Bent u werkloos geworden of dreigt er ontslag dan krijgt u rondom de beëindiging van uw dienstverband en de aanvraag van een WW-uitkering te maken met de regels en verplichtingen van UWV.

Concrete hulp bij inschrijving UWV, aanvraag WW en sollicitatiebegeleiding

Zodra u weet dat u werkloos wordt, dient u zich als werkzoekende in te schrijven bij UWV. U hebt dan een DigiD-code nodig om de inschrijving op de site van UWV www.werk.nl te kunnen doen. Is de inschrijving gelukt dan krijgt u een digitale Werkmap, waarin u onder meer vacatures en sollicitatietaken zult zien.

Vanuit deze Werkmap kunt u vervolgens de WW-aanvraag indienen, niet eerder dan vier weken voor de eerste werkloosheidsdag.

In de Werkmap zet u alle verrichte sollicitaties, zodat UWV kan controleren of u aan de verplichtingen hebt voldaan. Is dat niet het geval, of hebt u de regels overtreden dan kan UWV een sanctie of boete opleggen, waardoor u minder of geen WW-uitkering ontvangt.

Vindt u het lastig om vanuit de Werkmap te werken of hebt u moeite om zelfstandig met een computer om te gaan? Wilt u graag op weg worden geholpen bij het voldoen aan de sollicitatieverplichtingen voor de WW?

Mieke Bosma geeft persoonlijke begeleiding en concrete hulp bij de inschrijving als werkzoekende bij UWV, de WW-aanvraag, het werken vanuit de Werkmap en het voldoen aan de sollicitatieverplichtingen van UWV.

Rechtsgevoel biedt tevens juridische hulp en – advies bij ontslag en kan dan afspraken met uw werkgever maken, onder andere over een vergoeding van de kosten van deze sollicitatiebegeleiding.

Lees meer op deze website over de veranderingen in het ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) en in de Werkloosheidswet per 1 juli 2015 en 1 januari 2016!

De regelgeving op het gebied van ontslag kan complex zijn en soms lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel te Zwolle voor juridisch advies of bezoek het gratis spreekuur van Rechtsgevoel! 

Laatste nieuws

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA? Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een…

› Hele artikel

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Maximale transitievergoeding Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding…

› Hele artikel

Ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief…

› Hele artikel