‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wijzigingen WW per 1 juli 2015 (WWZ)

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt per 1 juli 2015 niet alleen veranderingen in het ontslagrecht met zich mee, ook de Werkloosheidswet (WW) wijzigt dan op bepaalde punten. Wat verandert er in de WW per 1 juli 2015?

Wijzigingen WW per 1 juli 2015 (WWZ)

  • Maandelijkse betaling:

De betaling van de WW-uitkering vindt nu nog per 4 weken plaats. Vanaf 1 juli 2015 verandert dit in een maandelijkse betaling. Voor WW-uitkeringen, die voor 1 juli 2015 zijn ingegaan, blijft de betaling per 4 weken.

 

  • Verrekening van inkomsten:

Wanneer sprake is van inkomsten, vindt verrekening daarvan nu plaats op basis van het aantal gewerkte uren (ongeacht de hoogte van de inkomsten). Vanaf 1 juli 2015 zal verrekening plaats vinden op basis van de daadwerkelijke verdiensten. De WW-uitkering vult het inkomen aan, wanneer een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan zijn of haar WW-maandloon. Wanneer de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon, vindt beëindiging van de WW-uitkering plaats.

 

  • Inkomsten opgeven:

Na afloop van elke maand dient een werkzoekende met een WW-uitkering de inkomsten door te geven aan UWV, door middel van het formulier Inkomstenopgave via Mijn UWV. Ook als er geen inkomsten zijn, is de werkzoekende met een WW-uitkering verplicht dit op deze wijze aan UWV door te geven. UWV berekent, mede op basis van deze informatie, de hoogte van de uitkering en verrekent eventuele inkomsten. Let op: UWV betaalt de WW-uitkering pas nadat het formulier is ontvangen!

 

  • Berekening dagloon WW:

Op basis van het laatstverdiende salaris, berekent UWV een zogenaamd dagloon, waarop de hoogte van de WW-uitkering wordt gebaseerd. Vanaf 1 juli 2015 vindt berekening van het dagloon voor de WW-uitkering plaats op basis van het sv-loon (het sv-loon staat vermeld op de loonspecificatie) dat een werknemer verdiende in de periode van 12 maanden, bij 1 of bij verschillende werkgevers, direct voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag. Wanneer iemand korter dan 12 maanden heeft gewerkt, wordt het dagloon WW lager dan het gemiddelde dagloon van het verdiende inkomen.

 

  • Passend werk:

Vanaf 1 juli 2015 worden alle banen na een half jaar WW-uitkering als passend gezien. Dat betekent dat werkzoekenden na 6 maanden ook moeten solliciteren op banen met een lager opleidings-, werk- en denkniveau. Zoals al is aangegeven, vult de WW-uitkering het inkomen aan als een werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan het WW-maandloon.

 

Tot slot: als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt, naast de wijzigingen WW vanaf 1 juli 2015, per 1 januari 2016 de maximale duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Vanaf 2019 duurt de WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW op, waarna per gewerkt jaar een halve maand. WW-rechten, die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand.

 

De regelgeving op het gebied van de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Zekerheid kan complex zijn en soms lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel te Zwolle voor juridisch advies of bezoek het gratis spreekuur Rechtsgevoel! 

 

Neem een kijkje op de vernieuwde website van Rechtsgevoel!

 

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel