‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Vanaf 1 januari 2015 zijn Gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van mensen, die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning door Gemeenten is in de Wet maatschappelijke ondersteuning, kort gezegd: WMO 2015, geregeld.

Lees hieronder verder!

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor volwassenen, die in het dagelijks leven door hun handicap of beperking belemmeringen ondervinden. Hierdoor is het moeilijk om zelfstandig activiteiten te kunnen verrichten of lukt het niet op eigen kracht allerlei problemen aan te pakken.

Op grond van de Wmo kunnen volwassenen dan een beroep op de Gemeente doen voor:

  • Begeleiding Individueel
  • Begeleiding Groep
  • Kortdurend Verblijf
  • (in sommige gevallen) Persoonlijke Verzorging

Gemeenten hebben bij de uitvoering van de Wmo beleidsruimte, waardoor het per Gemeente kan verschillen welke zorg in een bepaalde situatie wordt geboden.

Hebt u een vraag over de Wmo, bel of mail dan met Rechtsgevoel. Maak een afspraak voor juridisch advies in uw individuele situatie!

Bent u het niet eens met de beslissing van de Gemeente op uw Wmo-aanvraag? U kunt dan binnen de bezwaartermijn bezwaar indienen tegen deze beslissing van de Gemeente. Meer weten over bezwaar, klik dan hier!

Wilt u concrete hulp bij de bezwaarprocedure, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bezwaarschrift, maak dan tijdig een afspraak met Mieke Bosma van Rechtsgevoel!

Reacties van cliënten:


“Zo hadden wij het bezwaarschrift zelf niet onder woorden kunnen brengen. Het was super, bedankt! We zijn erg blij dat de beslissing van de Gemeente nu is teruggedraaid en we het oude aantal uren van de Wmo dankzij jou terug hebben gekregen!

”Ik denk dat het goed is om een afspraak met jou te maken. Er zijn mij verschillende dingen niet duidelijk en ik vraag me af of de regels van de Wmo in mijn situatie goed zijn toegepast.”

2015-02-02 17.05.39-2