‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Herbeoordeling tijdelijk medisch WGA 80-100% UWV

Voor een werknemer met een WGA-uitkering, die tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is om medische redenen, hoeft de werkgever niet meer om een herbeoordeling te vragen. Vanaf het moment dat de werkgever zelf deze herbeoordeling altijd aanvroeg, zal het UWV nu zelf contact opnemen met de werknemer.

Lees hieronder verder!

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in?

  1. Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond de door de verzekeringsarts van het UWV aangegeven datum voor een herbeoordeling van de medische situatie van de werknemer.
  2. Bij eventuele veranderingen in de situatie na contact vanuit het UWV met de werknemer, ontvangt de werkgever automatisch een afschrift van de brief of beslissing van het UWV.
  3. Wanneer uit de herbeoordeling van het UWV volgt dat de werknemer kan beginnen met re-integreren, biedt het UWV hierover duidelijkheid aan zowel de werknemer als aan de werkgever.

Hoe verloopt de herbeoordeling dan?

Bij de WIA-beoordeling heeft de verzekeringsarts van het UWV een datum bepaald voor contact met de werknemer over een herbeoordeling. Rond deze datum stuurt het UWV de werknemer een vragenlijst met gezondheidsgerelateerde vragen dat wil zeggen vragen over de medische situatie. Er volgt dan een gesprek door het UWV met de werknemer. Aan de hand van dit gesprek beoordeelt het UWV of de gezondheidssituatie van de werknemer is veranderd. Wanneer er wijzigingen in de medische situatie zijn dan plant het UWV een afspraak met de werknemer in voor een herbeoordeling. Vanwege de huidige lange wachttijden bij het UWV wat betreft de medische (her-)beoordelingen, zal het enige tijd duren voor de herbeoordeling gaat plaats vinden.

Wat is de reden van deze nieuwe aanpak?

Momenteel zijn de wachttijden voor de beoordelingen van een WIA-uitkering aanzienlijk. UWV treft om die reden maatregelen om deze wachttijden te verkorten, waarvan dit er één is. UWV probeert op deze manier, door contact te onderhouden, op de hoogte te blijven van de medische situatie van de werknemer. Op deze manier wordt beoogd een herbeoordeling alleen in te plannen, wanneer dat daadwerkelijk noodzakelijk is. Zo hebben zowel de werkgever als de werknemer duidelijkheid over de situatie.

Bezwaar tegen beslissing herbeoordeling UWV

Indien u het niet eens bent met de WIA-herbeoordelingsbeslissing van het UWV, heeft u de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn bezwaar aan te tekenen. De wet- en regelgeving op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en moeilijk te vertalen naar de praktijk. Heeft u vragen over de gevolgen van uw WIA-herbeoordeling, overweegt u bezwaar te maken, of zoekt u een gids in het doolhof van wetten en regels met een heldere vertaling naar uw situatie?

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat klaar om u te voorzien van juridisch advies en concrete hulp. Aarzel niet om contact op te nemen voor informatie of meld uw kwestie aan via het webformulier.

Zodat ook u kunt zeggen: ‘Dàt geeft mij een goed Rechtsgevoel!

www.rechtsgevoel.nl

WIA IVA WGA UWV Ommen Zwolle juridisch bezwaar rechtshulp ziek arbeidsongeschikt longcovid

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel