‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Problemen met arbeidscontract en CAO?

Een werkgever dient een arbeidsovereenkomst aan te bieden, waarin de arbeidsvoorwaarden correct zijn opgenomen. Verandert er iets in de arbeidssituatie dan zal het arbeidscontract gewijzigd moeten worden. Wat zijn dan de wettelijke regels en wat zegt de CAO?

Lees hieronder verder!

  • Bij een nieuw of gewijzigd dienstverband met een werknemer, kunnen er vragen zijn over arbeidscontract of CAO. Er dient dan een beoordeling plaats te vinden op belangrijke punten, zoals proeftijd, opzegtermijn, arbeidsduur, verlof en ATV, loon, concurrentie- en relatiebeding, beëindiging van het dienstverband. Hierbij dienen zowel de (wettelijke) regels, de CAO (wanneer een CAO van toepassing is) en bedrijfsgebonden regels (bijvoorbeeld een bedrijfsreglement) te worden toegepast. Dit geldt ook bij een wijziging van de arbeidsovereenkomst.

 

  • Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van een CAO, wat betekent dit dan voor u en voor de werknemer? Wat kunt u doen, wanneer een van uw werknemers in strijd met een CAO-bepaling heeft gehandeld?

 

  • Rechtsgevoel kan u ondersteunen bij het opstellen en wijzigen van een arbeidscontract. U kunt uw kwestie dan in behandeling geven, waarna Mieke Bosma op korte termijn een afspraak met u maakt voor een adviesgesprek!

Reacties van cliënten:


“Dit zijn hoofdpijnvragen, waar ik geen tijd voor heb! Heb je tips, kun je helpen?”

“Een jaar geleden hebben wij elkaar gesproken en heb je ons zeer goed geadviseerd. Zelfs zo goed dat wij daarna geen hulp meer nodig hadden!”

IMG_0662