‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat kan Rechtsgevoel voor u betekenen als werkgever?

Voeren van ontslagprocedure UWV, opstellen van beëindiging- of vaststellingsovereenkomst, onderhandelen over ontslagvergoeding, opstellen en checken van arbeidscontracten, CAO-vragen, loonproblemen, advies over tijdelijke contracten, aanpak bij ziekte & reïntegratie, Wet verbetering Poortwachter, hulp bij deskundigenoordeel of loonsanctie UWV, contacten met arbodienst en UWV, oplossen van arbeidsconflicten, afspraken maken over loopbaanbegeleiding, scholing en outplacement, hulp bij inschrijving UWV en sollicitatiebegeleiding.

Lees hieronder meer!