‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Disclaimer website Rechtsgevoel

Disclaimer website Rechtsgevoel :

De tekst op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Rechtsgevoel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site.

Rechtsgevoel is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade dan wel indirecte schade of boetes of verliezen, die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de site of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen, die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Rechtsgevoel kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen op de site en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Rechtsgevoel niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

De houder van de site is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.