‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hulp bij loonproblemen?

Hebt u problemen over de loonbetaling tijdens ziekte van de werknemer, de vaststelling van de hoogte van het loon, de uitbetaling van de eindafrekening bij het aflopen van het dienstverband?

Lees hieronder verder!

  • Een werkgever is verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken minimaal 70% van het overeengekomen loon door te betalen; gedurende de eerste 52 weken dient dit tenminste het voor de werknemer geldende minimumloon te zijn. Indien een CAO van toepassing is, kan een andere regeling gelden.
  • Op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bestaan uitzonderingen. De werkgever mag in bepaalde gevallen het loon opschorten, en soms ook stopzetten. Overweegt u een dergelijke loonmaatregel, neem contact op met Rechtsgevoel om deze zaak in behandeling te geven, zodat u antwoord krijgt hoe u dit als werkgever het beste kunt aanpakken.
  • Om de juiste hoogte van het bruto loon van een werknemer te kunnen vaststellen, is onder meer van belang wat de aard van de werkzaamheden is. Dit is vaak vastgelegd in een functieomschrijving, die bij de arbeidsovereenkomst hoort. Het kan ook gebaseerd zijn op een functieomschrijving uit de CAO, mocht die van toepassing zijn. Verder kan het arbeidsverleden een rol spelen, de leeftijd en eventuele afspraken in de arbeidsovereenkomst en de CAO, mocht die van toepassing zijn. Wanneer u problemen hebt met een van uw werknemers over de vaststelling van de loonhoogte, dan kan Rechtsgevoel deze loonzaak in behandeling nemen.

Reacties van cliënten:


“Na het overleg zijn de financiële afspraken doorgevoerd. Nogmaals bedankt voor jouw hulp en betrokkenheid om snel tot een oplossing te komen!”

“Bedankt, Mieke, voor je deskundige, snelle en prettige wijze van reageren. Hiermee kunnen we verder!”

IMG_0049