‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hoe te handelen bij ontslag?

U wilt één van uw werknemers ontslaan of u vraagt zich af of ontslag in een bepaalde situatie mogelijk is. Wat nu?

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer u ontslag heeft aangezegd en uw werknemer stemt daar niet mee in, dient u een ontslagprocedure te starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen  of langdurige arbeidsongeschiktheid (d.w.z. langer dan 2 jaar ziek of indien UWV een loonsanctie heeft opgelegd maximaal 3 jaar), loopt de ontslagroute via UWV. In alle andere gevallen moet een ontbindingsprocedure bij het Kantongerecht worden gevoerd: disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, gewetensbezwaarden, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of andere gronden. Wanneer u van plan bent voor één van uw werknemers een ontslagprocedure bij UWV te starten, dient duidelijk te zijn aan welke eisen de ontslagaanvraag moet voldoen en waarop UWV dit beoordeelt. Rechtsgevoel kan u hierin adviseren en de ontslagprocedure bij UWV namens u voeren. Dat wil zeggen: het opstellen en indienen van de ontslagaanvraag bij UWV, het namens de werkgever reageren op een verweerschrift van de werknemer en het onderhouden van de contacten met UWV en de werknemer. Voor het in behandeling geven van de ontslagzaak kunt u contact opnemen met Mieke Bosma.

 

Ontslag met beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst):

  • Onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die in 2015 is ingevoerd, blijft het mogelijk ontslag te regelen door afspraken te maken met de werknemer, die in een beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. Er dient wel een bedenktermijn van 14 dagen te zijn opgenomen, waarin de werknemer zijn/haar instemming kan herroepen. Aan een vaststellingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de hoogte van de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor ontslag. Rechtsgevoel kan de onderhandelingen over een beeindiging- of vaststellingsovereenkomst namens u voeren. Neem contact op met Mieke Bosma of geef uw kwestie direct in behandeling.

 

Transitievergoeding:

  • Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer recht op een transitievergoeding, wanneer een dienstverband van minimaal 2 jaar onvrijwillig is beëindigd of niet is voortgezet. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar, waarin de werknemer 18 jaar of ouder is. Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan is de vergoeding voor de jaren na die 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is maximaal € 81.000,= (2019) of, als dat hoger is, 1 jaarsalaris.
  • Voor werknemers, die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst, geldt voor elk half dienstjaar dat zij vanaf het 50e levensjaar hebben gewerkt, een half maandsalaris. Dit geldt tot 2020, behalve voor kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag).
  • Kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag), die in financiële nood verkeren, kunnen op grond van de overbruggingsregeling transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden bij de berekening van de transitievergoeding de diensttijd van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Dit geldt eveneens tot 2020. Per 1 januari 2019 zijn de criteria voor de toepassing van deze overbruggingsregeling verruimd.
  • Bij een ontslagregeling op basis van een vaststellingsovereenkomst is geen sprake van recht op de wettelijke transitievergoeding, maar dienen afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding. Rechtsgevoel kan namens de werkgever tot afspraken met de werknemer komen omtrent de voorwaarden, waarop het dienstverband wordt beëindigd. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Wilt u een concrete kwestie in behandeling geven, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel.

 Reacties van cliënten:


  “Nogmaals bedankt voor je inzet. Wat zouden wij zonder Rechtsgevoel in deze zaak zijn geweest. Je bent een vakvrouw!”

 “Mieke heeft het proces op een goede en prettige manier begeleid. Bovendien heeft ze voor ons bedrijf een nog beter resultaat uit de onderhandelingen gehaald. We hadden het niet beter kunnen treffen.”

Dank je wel voor de snelheid, Mieke! Fijn dat je deze urgente zaak meteen hebt opgepakt èn tot een goed einde hebt gebracht. Dit hadden we zelf niet zò kunnen doen!”

“Hartelijk dank voor je bijstand en inzet, waardoor het gewenste eindresultaat is behaald!”

“Ik heb veel aan je gehad. Het voelde goed en het was volop Rechtsgevoel!”

“Bedankt, voor je uitstekende inzet en het resultaat dat je behaald hebt!”

Stel een vaststellingsovereenkomst op met de online tool!

  • Maak zelf in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst online!
  • Juridische check of aanvullend juridisch advies mogelijk.
  • Snel én tegen een vaste prijs.

 

Wilt u met één van uw werknemers tot een vaststellingsovereenkomst komen en hebt u advies nodig? Geef uw kwestie in behandeling en laat Mieke Bosma de onderhandelingen namens u voeren!

 

Lees hier meer over: