‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hoe te handelen bij ontslag?

U wilt één van uw werknemers ontslaan of u vraagt zich af of ontslag in een bepaalde situatie mogelijk is. Wat nu?

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer u ontslag heeft aangezegd en uw werknemer stemt daar niet mee in, dient u een ontslagprocedure te starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen  of langdurige arbeidsongeschiktheid (d.w.z. langer dan 2 jaar ziek of indien UWV een loonsanctie heeft opgelegd maximaal 3 jaar), loopt de ontslagroute via UWV. Wanneer u van plan bent voor één van uw werknemers een ontslagprocedure bij UWV te starten, dient duidelijk te zijn aan welke eisen de ontslagaanvraag moet voldoen en waarop UWV dit beoordeelt. Rechtsgevoel kan u hierin adviseren en de ontslagprocedure bij UWV namens u voeren. Dat wil zeggen: het opstellen en indienen van de ontslagaanvraag bij UWV, het namens de werkgever reageren op een verweerschrift van de werknemer en het onderhouden van de contacten met UWV en de werknemer. In andere situaties, zoals disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, gewetensbezwaarden, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, andere gronden of een combinatie daarvan kan een ontbindingsprocedure bij het Kantongerecht worden gevoerd, maar de beeindiging van het dienstverband kan ook zonder procedure met een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden geregeld.

 

Ontslag met beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst):

  • Het is mogelijk de beeindiging van het dienstverband te regelen door afspraken te maken met de werknemer, die in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Aan een vaststellings- of bëeindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de hoogte van de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor ontslag. Rechtsgevoel kan de onderhandelingen over een beeindiging- of vaststellingsovereenkomst namens u voeren. Neem contact op met Mieke Bosma of geef uw kwestie direct in behandeling.

 

Transitievergoeding:

  • Vanaf 1 januari 2020 kan een werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer het dienstverband onvrijwillig is beëindigd. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De vergoeding bedraagt maximaal € 94.000,= (2024) of, als dat hoger is, 1 jaarsalaris.
  • Bij een ontslagregeling op basis van een beeindiging- of vaststellingsovereenkomst is geen sprake van recht op de wettelijke transitievergoeding, maar kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding. Rechtsgevoel kan namens de werkgever tot afspraken met de werknemer komen over de voorwaarden, waarop het dienstverband wordt beëindigd. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst.

 Reacties van cliënten:


  “Nogmaals bedankt voor je inzet. Wat zouden wij zonder Rechtsgevoel in deze zaak zijn geweest. Je bent een vakvrouw!”

 “Mieke heeft het proces op een goede en prettige manier begeleid. Bovendien heeft ze voor ons bedrijf een nog beter resultaat uit de onderhandelingen gehaald. We hadden het niet beter kunnen treffen.”

“Ik heb veel aan je gehad. Het voelde goed en het was volop Rechtsgevoel!”

 

Stel zelf een vaststellingsovereenkomst op met de online tool!

  • Maak zelf in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst online!
  • Juridische check of aanvullend juridisch advies mogelijk.
  • Snel én tegen een vaste prijs.

 

Wilt u met één van uw werknemers tot een vaststellingsovereenkomst komen en hebt u advies nodig? Geef uw kwestie in behandeling en laat Mieke Bosma de onderhandelingen namens u voeren!