‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat te doen bij ontslag?

U hebt van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen of er dreigt ontslag. Wat nu?

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV of de Kantonrechter ingediend of een voorstel gedaan om met een vaststellingsovereenkomst tot een beeindigingsregeling te komen?

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer uw werkgever ontslag heeft aangezegd en u stemt daar niet mee in, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de ontslagroute via het UWV. In alle andere gevallen dient uw werkgever een verzoekschrift bij het Kantongerecht in. U kunt daarbij denken aan disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, gewetensbezwaarden of andere gronden, of een combinatie hiervan. Uw werkgever dient in de ontslagaanvraag bij het UWV gemotiveerd aan te geven wat de reden van het ontslag is. Het UWV informeert u schriftelijk en biedt de gelegenheid om binnen een korte termijn op de ontslagaanvraag van de werkgever te reageren. Rechtsgevoel kan uw belangen behartigen tijdens een ontslagprocedure bij het UWV en stelt het verweer voor u op.

 

Ontslag met beëindigings- of vaststellingsovereenkomst:

  • Het is mogelijk om de beeindiging van het dienstverband te regelen door afspraken te maken met de werkgever, die in een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst worden vastgelegd.  Aan een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Rechtsgevoel kan de onderhandelingen voor u met uw werkgever voeren en kan (in overleg met u) uw werkgever verzoeken, als deel van de onderhandelingen, om de gemaakte kosten van juridisch advies te vergoeden. Laat uw vaststellings- of beëindigingsovereenkomst altijd checken door Rechtsgevoel, voordat u tot ondertekening overgaat.

 

Transitievergoeding:

  • Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij ontslag vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer uw dienstverband onvrijwillig is beëindigd. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De vergoeding bedraagt maximaal € 81.000,= (2019), of 1 jaarsalaris, wanneer dat hoger is.
  • Bij een ontslagregeling op basis van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is geen sprake van recht op de wettelijke transitievergoeding, maar dienen afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Reacties van cliënten:


“Het was fijn hoe je me hebt geholpen: altijd de juiste oplossingen, een luisterend oor en niets was je teveel. Ik ben heel blij dat het nu achter de rug is en kijk weer positief vooruit!”

“Tijdens onze vakantie hebben we het afgelopen jaar overdacht en realiseren ons de belangrijke rol die jij hierin gehad hebt! We zijn dankbaar daarvoor en het is misschien niet de laatste keer dat we een beroep op je doen.”

“Wat een werk, gigantisch, onze complimenten Mieke, het was te merken dat dit voor jou ook een principekwestie is. Het doet ons goed dat er iemand als jij achter ons staat, onze dank daarvoor!”

Ommen Hellendoorn Dedemsvaart Nieuwleusen Dalfsen Heino Raalte Coevorden Hardenberg Den Ham Lemele Balkbrug Hoogeveen Meppel Lemelerveld Marienberg Sibculo Vroomshoop Almelo

Stel een vaststellingsovereenkomst op met de online tool!
  • Maak zelf in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst online!
  • Juridische check of aanvullend juridisch advies mogelijk.
  • Snel én tegen een vaste prijs.

 

Beëindigingsovereenkomst ontvangen en advies nodig?  Klopt de aangeboden ontslagvergoeding? Geef uw kwestie in behandeling en laat Mieke Bosma de onderhandelingen namens u voeren!