‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat te doen bij ontslag?

U hebt van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen of er dreigt ontslag. Wat nu?

Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend of een voorstel gedaan om met een vaststellingsovereenkomst tot een beëindigingsregeling te komen?

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer uw werkgever ontslag heeft aangezegd en u stemt daar niet mee in, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de ontslagroute via het UWV. Uw werkgever dient in de ontslagaanvraag bij het UWV gemotiveerd aan te geven wat de reden van het ontslag is. Het UWV informeert u schriftelijk en biedt de gelegenheid om binnen een korte termijn op de ontslagaanvraag van de werkgever te reageren. Rechtsgevoel kan uw belangen behartigen tijdens een ontslagprocedure bij het UWV en stelt het verweer voor u op. In geval van een andere ontslaggrond kan uw werkgever een verzoekschrift bij het Kantongerecht indienen. U kunt daarbij denken aan disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, gewetensbezwaarden of andere gronden, of een combinatie hiervan, maar vaak stelt de werkgever een vertrekregeling voor op basis van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst.

 

Ontslag met beëindigings- of vaststellingsovereenkomst:

  • Het is mogelijk om de beeindiging van het dienstverband te regelen door afspraken te maken met de werkgever, die in een vaststellingsovereenkomst of beeindigingsovereenkomst worden vastgelegd.  Aan een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Rechtsgevoel kan de onderhandelingen voor u met uw werkgever voeren en kan (in overleg met u) uw werkgever verzoeken, als deel van de onderhandelingen, om de gemaakte kosten van juridisch advies te vergoeden. Laat uw vaststellings- of beëindigingsovereenkomst altijd checken door Rechtsgevoel, voordat u tot ondertekening overgaat.

 

Transitievergoeding:

  • Vanaf 1 januari 2020 kunt u bij ontslag vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer uw dienstverband onvrijwillig is beëindigd. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar vanaf de eerste werkdag. De vergoeding bedraagt max. € 89.000,= (2023) of 1 jaarsalaris, wanneer dat hoger is.
  • Bij een ontslagregeling op basis van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is geen sprake van recht op de wettelijke transitievergoeding, maar kunnen afspraken worden gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Reacties van cliënten:


“Bedankt voor je hulp en kennis! Ik vond het super fijn om met jou samen te werken. Je hebt heel snel op mijn aanvraag voor bijstand gereageerd en mij in een moeilijke periode duidelijkheid gegeven over rechten en plichten. Dit had ik zelf nooit gekund!”

“Het was fijn hoe je me hebt geholpen: altijd de juiste oplossingen, een luisterend oor en niets was je teveel. Ik ben blij dat het achter de rug is en kijk positief vooruit!”

“Tijdens onze vakantie hebben we het afgelopen jaar overdacht en realiseren ons de belangrijke rol die jij hierin gehad hebt! We zijn dankbaar daarvoor en het is misschien niet de laatste keer dat we een beroep op je doen.”

Ommen Hellendoorn Dedemsvaart Nieuwleusen Dalfsen Heino Raalte Coevorden Hardenberg Den Ham Lemele Balkbrug Hoogeveen Meppel Lemelerveld Marienberg Sibculo Vroomshoop Almelo

Stel een vaststellingsovereenkomst op met de online tool!
  • Maak zelf in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst online!
  • Juridische check of aanvullend juridisch advies mogelijk.
  • Snel én tegen een vaste prijs.

 

Beëindigingsovereenkomst ontvangen en advies nodig?  Klopt de aangeboden ontslagvergoeding? Geef uw kwestie in behandeling en laat Mieke Bosma de onderhandelingen namens u voeren!