‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat te doen bij ontslag?

U hebt van uw werkgever te horen gekregen dat u wordt ontslagen of er dreigt ontslag. Wat nu?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn de regels omtrent ontslag ingrijpend gewijzigd. De werkgever kan niet meer zelf bepalen of de ontslagaanvraag bij UWV of Kantonrechter wordt ingediend. De ontslagreden bepaalt de route van de aanvraag. Ook is het mogelijk dat werkgever en werknemer tot afspraken komen over een ontslagregeling en dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Lees hieronder verder!

Ontslagprocedure:  via UWV of Kantonrechter?

  • Wanneer uw werkgever ontslag heeft aangezegd en u stemt daar niet mee in, kan de werkgever een ontslagprocedure starten. Wanneer het gaat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt de ontslagroute via UWV. In alle andere gevallen dient uw werkgever een verzoekschrift bij het Kantongerecht in. U kunt daarbij denken aan disfunctioneren, frequent ziekteverzuim, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, gewetensbezwaarden of andere gronden. Uw werkgever dient in de ontslagaanvraag bij UWV gemotiveerd aan te geven wat de reden van het ontslag is. Het UWV informeert u schriftelijk en biedt de gelegenheid om binnen een korte termijn op de ontslagaanvraag van de werkgever te reageren. Rechtsgevoel kan uw belangen behartigen tijdens een ontslagprocedure bij UWV en stelt het verweer voor u op.

Ontslag met beëindigings- of vaststellingsovereenkomst:

  • Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) blijft het mogelijk ontslag te regelen door afspraken te maken met de werkgever, die in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Wel dient nu een bedenktermijn van 14 dagen te zijn opgenomen, waarin de werknemer zijn/haar instemming kan herroepen.  Aan een beëindigingsovereenkomst zitten allerlei juridische haken en ogen. Zoals de opzegtermijn, de reden van het ontslag, de vergoeding en wie het initiatief heeft genomen voor het ontslag. Rechtsgevoel kan de onderhandelingen voor u met uw werkgever voeren en kan (in overleg met u) uw werkgever verzoeken, als deel van de onderhandelingen, om de gemaakte kosten van juridisch advies te vergoeden. Laat uw vaststellings- of beëindigingsovereenkomst altijd checken door Rechtsgevoel, voordat u tot ondertekening overgaat.

Transitievergoeding:

  • Sinds 1 juli 2015 kunt u aanspraak maken op een transitievergoeding, wanneer uw dienstverband van minimaal 2 jaar onvrijwillig is beëindigd en niet is voortgezet. De hoogte van de vergoeding wordt als volgt berekend: een derde maandsalaris per volledig dienstjaar, wanneer de werknemer 18 jaar of ouder is. Is een werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan is de vergoeding voor de jaren na die 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding is maximaal € 81.000,= (2019), of 1 jaarsalaris, wanneer dat hoger is.
  • Voor werknemers, die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst, geldt voor elk half dienstjaar dat zij vanaf 50 jaar hebben gewerkt, een half maandsalaris. Dit geldt tot 2020, behalve voor kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag).
  • Kleine werkgevers (d.w.z. gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gedurende het laatste half jaar van het kalenderjaar voor het ontslag), die in financiële nood verkeren, kunnen op grond van de overbruggingsregeling transitievergoeding in geval van ontslag op bedrijfseconomische gronden bij de berekening van de transitievergoeding de diensttijd van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten. Dit geldt eveneens tot 2020. Per 1 januari 2019 zijn de criteria voor de toepassing van deze overbruggingsregeling verruimd.
  • Bij een ontslagregeling op basis van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is geen sprake van recht op de wettelijke transitievergoeding, maar dienen afspraken te worden gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Reacties van cliënten:


“Door jouw steun en professionaliteit heb je me enorm geholpen, Mieke! Hierdoor heb ik  een nare periode toch op een goede manier kunnen afsluiten”.

“De ontslagzaak van mijn man is door u afgehandeld op een voor ons goede manier. Wij willen u bedanken voor uw inzet en zullen in geval van problemen zèker weer een beroep op u doen!”

“Tijdens onze vakantie hebben we het afgelopen jaar overdacht en realiseren ons de belangrijke rol die jij hierin gehad hebt! We zijn dankbaar daarvoor en het is misschien niet de laatste keer dat we een beroep op je doen.”

“Wat een werk, gigantisch, onze complimenten Mieke, het valt te merken dat dit voor jou ook een principekwestie is. Het doet ons goed dat er iemand als jij achter ons staat, onze dank daarvoor!”

Enorm bedankt voor de hulp die wij van jou hebben ontvangen. Als leek zie je al snel door de bomen het bos niet meer….”

“Ik vond het prettig om te merken dat mijn gevoel verwoord is en geleid heeft tot een overeenkomst, die bij mij past!” 

Ommen Hellendoorn Dedemsvaart Nieuwleusen Dalfsen Heino Raalte Coevorden Hardenberg Den Ham Lemele Balkbrug Hoogeveen Meppel Lemelerveld Marienberg Sibculo Vroomshoop Almelo

Stel een vaststellingsovereenkomst op met de online tool!
  • Maak zelf in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst online!
  • Juridische check of aanvullend juridisch advies mogelijk.
  • Snel én tegen een vaste prijs.

 

Beëindigingsovereenkomst ontvangen en advies nodig?  Klopt de aangeboden ontslagvergoeding? Geef uw kwestie in behandeling en laat Mieke Bosma de onderhandelingen namens u voeren!