‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Meer weten over ziekte en re-integratie?

Wanneer u vanwege ziekte niet aan het werk kunt, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Meestal kunt u snel weer aan de slag, maar soms duurt ziekte langer. U ontvangt een oproep van de bedrijfsarts en krijgt te maken met de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Lees hieronder verder!

Wet Verbetering Poortwachter: 

 • In deze wet zijn de verplichtingen voor werknemer en werkgever opgenomen tijdens ziekte en reïntegratie. Zo hebt u regelmatig overleg met uw werkgever dat wordt vastgelegd in een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later stellen werkgever en werknemer in overleg een Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie op.

 

Arbodienst:

 • Nadat u zich hebt ziek gemeld, zult u een oproep ontvangen van de arbodienst. De arboarts zal beoordelen of u ziek bent en de werkgever adviseren over of en wanneer u uw werk weer kunt hervatten (Probleemanalyse).

 

Reïntegratie:

 • Mogelijk gaat u eerst op therapeutische basis aan de slag. Wanneer u uw eigen werk (spoor 1a) niet meer kunt doen, dient uw werkgever te onderzoeken of er (ander) passend werk binnen (spoor 1b) of buiten het bedrijf (spoor 2) is.

 

Deskundigenoordeel UWV:

 • Bent u het niet eens met het oordeel van de arboarts dan kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij UWV. Dit geldt ook wanneer u een oordeel van UWV wilt over de reïntegratieinspanningen of over de beschikbaarheid van passend werk.

 

WIA-aanvraag:

 • Bent u na 2 jaar niet hersteld of werkzaam in eigen – of ander passend werk dan dient u tijdig de WIA-aanvraag bij UWV in.

 

 Loonsanctie:

 • Het is mogelijk dat UWV geen beslissing neemt op de WIA-aanvraag, omdat onvoldoende aan reïntegratie in spoor 1 en/of spoor 2 is gedaan. UWV kan dan een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar, waarin alsnog aan de reïntegratieverplichtingen moet worden voldaan. De werkgever dient gedurende die periode het geldende salaris door te betalen en mag de werknemer niet ontslaan.

 

Bezwaarprocedure UWV:

 • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van UWV om een loonsanctie op te leggen of met de beslissing op de WIA-aanvraag dan is bezwaar mogelijk.

 

Reïntegratiebegeleiding:

 • Wanneer de stap naar terugkeer in het werk groot is, onzekerheid bestaat over de eigen capaciteiten of werkplek, kan begeleiding bij re-integratie nodig zijn. Dit vergroot de kans op een succesvolle terugkeer in eigen – of ander werk.

 

 Ontslag:

 • Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt een opzegverbod: uw werkgever mag u dan niet ontslaan vanwege ziekte.

Reacties van cliënten:


“Dank voor je geduld, je helderheid, je geboden inzichten en al het werk. Je hebt mij het gevoel gegeven dat ik lange tijd niet heb gehad: dat ik ertoe doe!”

“Het is zo fijn dat er in zo’n korte tijd zoveel voor me is gedaan. Dat doet me erg goed. De spanningen zijn daardoor wat het werk betreft weggenomen. Ik ben blij dat ik met je in contact ben gekomen.”

juridisch advies ziekte re-integratie ontslag wet verbetering Poortwachter in Almelo Balkbrug Coevorden Dalfsen Dedemsvaart Den Ham Hardenberg Heino Hellendoorn Hoogeveen Lemele Lemelerveld Marienberg Meppel Nieuwleusen Nijverdal Ommen Raalte Sibculo Vroomshoop

“Het doet me goed, zoals je oprecht belangstelling toont voor mijn situatie, je inleest en zo’n heldere brief opstelt. Mijn vertrouwen had je al, maar zo voelt het erg prettig voor mij er niet alleen voor te staan en steun te krijgen van jou met kennis van zaken”.

“Allereerst nog hartelijk dank voor het fijne gesprek. Ik vind het lastig om erover te praten, het raakt me erg. Dank alvast voor je hulp!”

Mieke, nogmaals dank voor je hulp, snelheid maar vooral dat je de naam van je bedrijf vertaalt in je werk.”

Rechtshulp bij ziekte en arbeidsongeschiktheid re-integratie in Almelo Balkbrug Coevorden Dalfsen Dedemsvaart Den Ham Hardenberg Heino Hellendoorn Hoogeveen Lemele Lemelerveld Marienberg Meppel Nieuwleusen Nijverdal Ommen Raalte Sibculo Vroomshoop

Hulp en advies nodig bij re-integratie en ziekte? Neem dan contact op  met Mieke Bosma en geef uw kwestie in behandeling bij Rechtsgevoel!

Lees hier meer over:

 • loopbaanbegeleiding
 • outplacementbegeleiding
 • sollicitatiebegeleiding
 • re-integratiebegeleiding