‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

IOAW en IOW

IOAW staat voor de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en IOW voor de wet Inkomensvoorziening oudere werklozen.

Lees hieronder verder!

Wanneer de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering is bereikt, komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op basis van de IOAW of IOW:

  • IOAW-uitkering: onder meer voor mensen – geboren voor 1 januari 1965 – die op 50 jarige leeftijd of ouder werkloos zijn geworden of een WGA-uitkering toegekend hebben gekregen en sprake is van de maximale uitkeringsduur WW of van de loongerelateerde WGA-uitkering maar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De WW-uitkering moet langer dan 3 maanden toegekend zijn geweest. De IOAW is een aanvulling op het gezinsinkomen tot bijstandsniveau
  • IOW-uitkering: voor mensen, die op 60 jarige leeftijd of ouder werkloos zijn geworden of een WGA-uitkering toegekend hebben gekregen en sprake is van de maximale uitkeringsduur WW of van de loongerelateerde WGA maar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De WW-uitkering moet langer dan 3 maanden toegekend zijn geweest. De WW-uitkering is na 30 september 2006 (WGA-uitkering na 31 december 2007) en voor 1 januari 2020 begonnen. De IOW is een tijdelijke regeling op bijstandsniveau.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Gemeente? Mieke Bosma kan namens u  bezwaar indienen. Draag uw bezwaarzaak dan tijdig over aan Rechtsgevoel!

Reacties van cliënten:


 “Tot zover hartelijk dank voor het meedenken en ondersteunen wat mijn uitkeringssituatie betreft, ik heb het als waardevol en prettig ervaren!”

“De uitkering is uitbetaald, dit wilde ik je even laten weten. Nogmaals hartelijk dank  dat je me attendeerde op deze regeling!”

ontslag WW IOAW IOW vaststellingsovereenkomst transitievergoeding Zwolle Ommen Hardenberg Coevorden Den Ham