‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO)

Werknemers, die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geraakt, vallen onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Lees hieronder verder!

Is aan u in het verleden een WAO-uitkering toegekend dan kan het UWV u oproepen voor een herbeoordeling.

U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV; soms volgt daarna nog een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV. Het is van belang dat u deze afspraken goed voorbereidt door uw medische klachten en uw beperkingen vooraf voor uzelf op een rijtje te zetten. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens het gesprek  – misschien door de spanning – belangrijke zaken vergeet te vertellen.

Mocht u het prettig vinden om de afspraak met het UWV goed voor te bereiden, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel!

Hebt u een vraag over de herbeoordeling van de WAO-uitkering, de duur of de hoogte daarvan, bel of mail dan. Voor juridisch advies over uw individuele situatie, kunt u een afspraak maken met Rechtsgevoel!

Bent u het niet eens met de (her-)beoordeling door het UWV van uw WAO-uitkering? U kunt dan bezwaar indienen tegen de beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn. Meer weten over bezwaar? Klik dan hier! Wilt u concrete hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, neem dan tijdig contact op!

 

Reacties van cliënten:


“Ik ben zo opgelucht met deze afloop en dankbaar voor alle hulp, die ik heb mogen ontvangen.”

 “Bedankt voor de adequate en prettige afhandeling van mijn probleem.”

Nog bedankt voor je diensten. Zonder jou was ik er niet uit gekomen!”