‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

AOW

De Algemene Ouderdomswet, beter bekend als de AOW, is aan het veranderen. Sinds 2013 gaat de leeftijd, waarop van deze regeling gebruik kan worden gemaakt, elk jaar geleidelijk omhoog. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 sneller omhoog. Wat betekent dit nu voor u? En wat betekent het voor uw uitkering?

Lees hieronder verder!

  • Wie krijgt AOW? Wanneer u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch voor de Algemene Ouderdoms Wet verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u AOW-pensioen op. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen.

 

  • Op welke leeftijd krijgt u AOW? Wanneer u geboren bent voor 1 januari 1948, is uw AOW- leeftijd 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum.

 

  • Wat zijn de gevolgen voor uw uitkering van de verhoging van de AOW-leeftijd? De meeste uitkeringen stoppen, wanneer u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

 

Sinds 2013 gaat de leeftijd, waarop van deze regeling gebruik kan worden gemaakt, elk jaar geleidelijk omhoog. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 sneller omhoog. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. Stijgt de levensverwachting, dan stijgt de AOW-leeftijd automatisch met 3 maanden. Zo is inmiddels bekend dat de AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd maakt de overheid uiterlijk 5 jaar van tevoren bekend. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

Door de verdere versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is de bestaande overbruggingsregeling verlengd en verruimd. Dit betekent dat de huidige overbruggingsregeling, die in 2019 zou aflopen, nu in 2023 zal eindigen. Bovendien zal de regeling ook worden opengesteld voor mensen, die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan, voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen, die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

De overbruggingsregeling is bedoeld om te voorkomen dat mensen, die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd, een al te grote inkomensterugval zouden krijgen. Deze regeling biedt mensen, die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd, ter overbrugging een uitkering op minimumniveau.

Hebt u een vraag, bel of mail dan met Rechtsgevoel. Voor juridisch advies in uw individuele situatie kunt u een afspraak maken met Mieke Bosma!

Reacties van cliënten:


 “Goed te lezen, dat het bezwaar gegrond is verklaard. Wat ben jij goed in je vak,  zeg!”

“Een schitterend resultaat, hartelijk bedankt, Mieke. Klasse gedaan!”

“Hartelijk bedankt voor de uitleg rondom mijn uitkeringsperikelen en jouw inzet om met de uitkeringsinstantie tot een oplossing te komen. Ik ben verbaasd over de niet aflatende energie, die je in mijn zaak hebt gestopt!”

“Bedankt, Mieke, voor je snelle reactie. Ik ben blij dat het nu geregeld is en dat je mij daarbij hebt geholpen. Mijn dank hiervoor!”
 IMG_0662

 

Niet eens met de beslissing van SVB inzake toekenning van AOW-uitkering? Teken bezwaar aan binnen de bezwaartermijn! Meer weten over bezwaar, klik hier!

Wilt u concrete hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift, neemt u dan tijdig contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel!