‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Meer weten over tijdelijke contracten?

Hoe zit het ook al weer met de wettelijke regels rondom tijdelijke contracten. zoals bij proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn bij beëindiging en ketenbepaling?

Lees hieronder verder!

  • Proeftijd:

Bij een dienstverband van 6 maanden of korter is het niet meer toegestaan een proeftijd op te nemen.

 

  • Concurrentiebeding:

In contracten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding (en geen relatiebeding) worden opgenomen. U mag als werkgever alleen een concurrentiebeding opnemen, wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. U moet dit dan in de arbeidsovereenkomst goed motiveren.

 

  • Aanzegtermijn bij beëindiging:

Bij het aflopen van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, moet u als werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wordt beëindigd. Wanneer het contract wordt voortgezet, dient u de werknemer tijdig op de hoogte te stellen op welke voorwaarden dit gebeurt. Neemt u als werkgever de aanzegtermijn niet in acht dan geldt een boete gelijk aan de periode dat u te laat was met aanzeggen.

 

  •  Opvolgende contracten (ketenbepaling):

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan.

 

Komt u er niet uit hoe de wet- en regelgeving in een bepaalde situatie moet worden toegepast of hebt u hierover een probleem met een werknemer, maak dan een afspraak  met Rechtsgevoel zodat de kwestie in behandeling kan worden genomen.

Reacties van cliënten:


 “Dank je wel, Mieke, voor het uitvoerig uitzoeken. Super en mooi onderbouwd!”

“Nog bedankt voor je snelle inzet wat betreft het beoordelen en aanpassen van de contracten!”

Nogmaals mijn hartelijke dank, ik denk niet dat het zonder Rechtsgevoel tot een goed einde was gekomen….!”

 

WAZO ZEZ Wet arbeid en zorg zwangerschapsuitkering zelfstandige