‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

ZW

Wanneer een werknemer ziek is, dient de werkgever (een deel van) het loon door te betalen. Bent u ziek en hebt u geen werkgever (meer) dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering (ZW) van het UWV.

Lees hieronder verder!

In de volgende situaties zou u in aanmerking kunnen komen voor een ZW-uitkering:

 

  • U bent uitzendkracht en bent ziek
  • Uw arbeidsovereenkomst loopt af tijdens ziekte
  • U hebt een WW-uitkering en bent ziek geworden
  • U bent ziek en vrijwillig verzekerd (geweest) voor de Ziektewet

 

Het UWV beoordeelt of u ziek bent in de zin van de Ziektewet en of u in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Het is van belang dat u dit gesprek goed voorbereidt door uw medische klachten en beperkingen vooraf voor uzelf op een rijtje te zetten, zo mogelijk op papier. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens het gesprek  – misschien door de spanning – belangrijke zaken vergeet te vertellen. Hebt vragen over de Ziektewetuitkering of wilt u de afspraak met het UWV goed voorbereiden, bel of mail dan met Rechtsgevoel!

Bent u het niet eens met de beoordeling van het UWV? U kunt dan bezwaar indienen tegen de beslissing van het UWV tijdens de bezwaartermijn. Meer weten over bezwaar, klik dan hier! Wilt u concrete hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, neemt u dan tijdig contact op met Rechtsgevoel!

 

 

Reacties van cliënten:


“Onze ervaring met Rechtsgevoel is een goed gevoel. Ga door, zoals je nu doet!”

“Ik heb zeker veel aan je advies gehad, het blijft toch moeilijk om zonder hulp van een kenner in het oerwoud van regels en wetgeving de goede weg te vinden.

Juridisch advies werk uitkering ZW WWZ ontslag

Hebt u een werkgever en zit u met vragen over ziekte en reintegratie of over de loonbetaling tijdens ziekte, klik aan en lees meer!