‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd.

Lees hieronder verder!

Wanneer u als gevolg van ziekte 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De WIA kent  2 soorten uitkeringen:

 

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): u bent voor 35% of meer arbeidsongeschikt maar kunt in de toekomst wel weer werken

 

  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): u kunt niet of nauwelijks meer werken en de kans dat u in de toekomst herstelt, is klein

 

Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering en voor welk soort WIA-uitkering. Is aan u al een WIA-uitkering toegekend dan kan het UWV u oproepen voor een herbeoordeling.

U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV; soms volgt daarna nog een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV. Het is van belang dat u deze afspraken goed voorbereidt door uw medische klachten en uw beperkingen vooraf voor uzelf op een rijtje te zetten. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens het gesprek  – misschien door de spanning – belangrijke zaken vergeet te vertellen. Mocht u het prettig vinden de afspraak met het UWV goed voor te bereiden, neem dan contact op met Rechtsgevoel!

Hebt u vragen over de toekenning van de WIA-uitkering, de duur of de hoogte daarvan? Maak een afspraak voor advies in uw individuele situatie!

Bent u het niet eens met de (her-)beoordeling door het UWV van uw WIA? U kunt dan bezwaar indienen tegen de beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn. Meer weten over bezwaar, klik dan hier en lees meer! Wilt u concrete hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, neemt u dan tijdig contact op!

 

Reacties van cliënten:


“Ik ben toch wel erg blij dat jij nu het bezwaarschrift schrijft! Dat geeft me rust!”

“Mieke, ik blijf jou enorm dankbaar voor de goede persoonlijke behandeling alsmede juridische inzet voor mijn zaak met goed resultaat.”

“Ik wil je bedanken voor de tijd en de aandacht, die je aan mij en aan mijn zaak hebt besteed. Ik heb je ervaren als een kundige èn aardige vrouw!

IMG_1102

Zit u met vragen over ziekte en reintegratie of over loonbetaling tijdens ziekte, klik aan en lees meer!