‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd.

Lees hieronder verder!

Wanneer u als gevolg van ziekte 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De WIA kent  2 soorten uitkeringen:

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): u bent voor 35% of meer arbeidsongeschikt maar kunt in de toekomst wel weer werken
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): u kunt niet of nauwelijks meer werken en de kans dat u in de toekomst herstelt, is klein

Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering en voor welk soort WIA-uitkering. Is aan u al een WIA-uitkering toegekend dan kan het UWV u oproepen voor een herbeoordeling.

U zult dan worden uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV; vaak volgt daarna nog een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV.

Het is van belang dat u deze afspraken goed voorbereidt door uw medische klachten en uw beperkingen vooraf voor uzelf op een rijtje te zetten. Hierdoor voorkomt u dat u tijdens het gesprek belangrijke zaken vergeet te vertellen.

Bent u het niet eens met de (her-)beoordeling door het UWV van uw WIA-aanvraag? U kunt dan bezwaar indienen tegen de beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn. Wilt u concrete hulp bij het indienen van de WIA-aanvraag of bij het instellen van bezwaar, geef uw kwestie dan tijdig in handen van Rechtsgevoel.

Reacties van cliënten:


Ik blijf je enorm dankbaar voor de persoonlijke behandeling alsmede juridische inzet voor mijn zaak met goed resultaat.”

“Veel waardering heb ik voor jouw menselijke benadering, laagdrempelig en de humor, ook erg belangrijk! ”

 

WIA WAO UWV bezwaar juridisch advies rechtshulp