‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

WAB op 28 mei jl. aangenomen door Eerste Kamer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. In hoofdlijnen: Werknemers krijgen na 3 jaar in plaats van na 2 jaar recht op een vast arbeidskontrakt. Het aantal tijdelijke arbeidskontrakten binnen die periode, voordat er recht op een vast contract ontstaat, blijft 3. De tussenperiode om de keten van tijdelijke arbeidskontrakten te doorbreken, blijft minimaal 6 maanden. Het is mogelijk om in een CAO deze tussenperiode te verkorten naar 3 maanden. De berekening van de transitievergoeding verandert als volgt: een werknemer kan vanaf het begin…

› Hele artikel

Maak zelf uw vaststellingsovereenkomst en bespaar kosten!

Rechtsgevoel heeft een tool ontwikkeld om online eenvoudig een vaststellingsovereenkomst te maken:   In 10 stappen online naar een vaststellingsovereenkomst Voor werknemers èn werkgevers Juridische check of aanvullend juridisch advies door Rechtsgevoel mogelijk Snel èn tegen een vaste lage prijs   Probeer het nu zelf uit: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/    

› Hele artikel

Concrete hulp bij aanvraag WW + Sollicitatiebegeleiding

Traject WW-aanvraag en sollicitatiebegeleiding UWV:   WW-aanvraag: (digitaal) aanvragen van de WW-uitkering bij het UWV.   WW-verplichtingen: stapsgewijs leren hoe je kunt voldoen aan de WW-verplichtingen en werken vanuit Mijn Werkmap en Mijn UWV.   Curriculum Vitae: het maken van een CV dat gebruikt kan worden bij toekomstige sollicitaties.   Werk: uitzoeken en bepalen op welke vacatures je het liefst zou willen solliciteren dus wat wil ik en wat kan ik?   Vacatures zoeken: praktische handvaten om geschikte vacatures te zoeken en het benutten van vacaturezoekmachines.   Netwerken: hoe kun je zodanig netwerken dat het goed voelt en bij jou…

› Hele artikel

Bezwaar WIA, ZW, WW, AOW, WMO, WAO

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een beslissing over:   AOW IOAW/IOW WAO WAZO/ZEZ WIA WMO WW ZW   Wat kunt u verwachten? Tijdens een intakegesprek (telefonisch of op het kantoor van Rechtsgevoel) spreekt u de bezwaarzaak door met Mieke Bosma (juridisch adviseur). Zij geeft u uitleg en er is ruimte om vragen te stellen. Daarna zal Rechtsgevoel met uw toestemming het bezwaardossier opvragen bij de betreffende instantie en een inschatting maken of het bezwaar kans van slagen heeft. Wanneer dat het geval is, zal het opgestelde bezwaarschrift per mail met u worden uitgewisseld, voordat indiening plaats vindt…

› Hele artikel

Checklist vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:   Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?   De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer; De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen…

› Hele artikel

Rechtsgevoel en het recht van het gevoel

HET RECHT VAN HET GEVOEL Te veel problemen rond werk en uitkering worden te snel de juridische molen ingetrokken. In de kille zakelijkheid die dan ontstaat wordt het rechtsgevoel soms gemangeld. In een sfeer van kille zakelijkheid is er nauwelijks ruimte voor emotie. Er kan recht gedaan worden, maar dat wil niet zeggen dat die uitkomst de betrokkene ook een goed rechtsgevoel geeft. Mieke Bosma wil daar iets aan doen. De Zwolse richtte het adviesbureau Rechtsgevoel op. „Het menselijke aspect in conflicten rond werk en inkomen is heel belangrijk, maar verdwijnt bij een juridische procedure toch vaak naar de achtergrond”,…

› Hele artikel

Overzicht voor werkgever en werknemer (wet Verbetering Poortwachter):

  Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag) Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.   Stap 2: Probleemanalyse (week 6) Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.   Stap 3: Plan van Aanpak (week 8) Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op en benoemen casemanager.   Stap 4: Bijstelling(-en) Probleemanalyse (bij wijzigingen) Bedrijfsarts stelt bij wijzigingen in medische situatie van werknemer Bijstelling(-en) van Probleemanalyse op.   Stap 5: Bijstelling(-en) Plan van Aanpak (bij wijzigingen) Werkgever en Werknemer blijven in gesprek en leggen dit vast. Wijzigingen in Plan van Aanpak komen in Bijstelling(-en) Plan van Aanpak.   Stap…

› Hele artikel

Wijziging Juridisch Spreekuur Werk Uitkering en Kanker

Rechtsgevoel, het adviesbureau voor werk en uitkering te Ommen en Zwolle, biedt in samenwerking met Inloophuis De Zonnesteen maandelijks een Juridisch Spreekuur Werk Uitkering en Kanker op het kantoor van Rechtsgevoel in Ommen aan de Van Reeuwijkstraat 32. Mieke Bosma van Rechtsgevoel geeft in een persoonlijk gesprek juridisch advies op maat aan mensen, die met kanker te maken hebben en met vragen geconfronteerd worden over werkhervatting, re-integratie, ontslag, WIA-aanvraag of problemen met het UWV. Het kosteloze spreekuur biedt de mogelijkheid voor specifieke vragen op het gebied van werk en kanker. Rechtsgevoel biedt daarbij naast een luisterend oor, deskundige ondersteuning en professionele…

› Hele artikel

Rechtsgevoel nu ook in Ommen!

Begin 2005 startte Mieke Bosma in Zwolle haar eigen juridisch adviesbureau Rechtsgevoel onder het motto ‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’ Na een juridische HBO-opleiding is ze 10 jaar werkzaam geweest als rechtshulpverlener bij een grote, landelijk bekende vakbond. Ze leerde daar de kneepjes van het vak. Het persoonlijk behartigen van de belangen van werknemers, werkgevers en mensen met een uitkering of voorziening ligt haar na aan het hart. In de dagelijkse praktijk van Rechtsgevoel staat een snelle en praktische afhandeling van juridische kwesties voorop. Zaken komen niet op een grote stapel terecht. Mieke Bosma staat…

› Hele artikel

Wijziging telefoonnummer Rechtsgevoel l Juridisch Advies

Het vaste telefoonnummer (038-4530074) en het faxnummer (038-4534722) van Rechtsgevoel zijn komen te vervallen. Rechtsgevoel is nu telefonisch bereikbaar op: 06-81113000! Natuurlijk kunt u voor advies ook per mail contact opnemen: info@rechtsgevoel.nl of leg uw vraag digitaal voor aan Mieke Bosma! Voor  informatie over werk en uitkering kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neemt u gerust contact op of maak een afspraak met Mieke Bosma. Meer lezen? Kijk op:  www.rechtsgevoel.nl  

› Hele artikel