‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Verhoging maximale transitievergoeding per 1 januari 2022

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten:   Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?   De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14…

› Hele artikel

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Participatiewet (PW), Toeslagenwet (TW), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW).Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien. Minimumloon Het minimumloon stijgt van €…

› Hele artikel

Maak zelf uw vaststellingsovereenkomst bij ontslag en bespaar kosten!

Rechtsgevoel heeft een tool ontwikkeld om bij ontslag online eenvoudig een vaststellingsovereenkomst te maken:   In 10 stappen online naar een vaststellingsovereenkomst Voor werknemers èn werkgevers (ontslag met wederzijds goedvinden) Juridische check of aanvullend juridisch advies door Rechtsgevoel mogelijk Snel èn tegen een vaste lage prijs   Probeer het nu zelf: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/

› Hele artikel

De vaststellingsovereenkomst, nu ook online mogelijk!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet) opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? naam en het adres van werkgever en van werknemer bedenktijd voor de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien datum en…

› Hele artikel

Maatregelen RIVM (Corona) en bereikbaarheid

In verband met de voorschriften van het RIVM zullen in ieder geval tot 6 april a.s. geen persoonlijke afspraken plaats vinden. Voor uw vragen en problemen op het gebied van werk en uitkering is Rechtsgevoel telefonisch en per mail bereikbaar: Telefoon: 06 8 111 3 000 Mail: info@rechtsgevoel.nl Uiteraard blijft de tool van Rechtsgevoel om zelf online in 10 eenvoudige stappen een vaststellingsovereenkomst te maken tegen een vaste lage prijs beschikbaar: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/  

› Hele artikel

Vaststellingsovereenkomst- of beëindigingsovereenkomst

Wat in de loop der jaren is gebleven, is de emotie waarmee een onvrijwillige beëindiging gepaard gaat. Het einde van een dienstverband doet vaak evenveel pijn als het einde van een huwelijk. Ook al voelt de baan van je dromen al tijden niet meer goed, het komt hard aan, wanneer je werkgever een beëindigingsvoorstel doet. Een groot deel van mijn werkweek ben ik bezig werkgevers en werknemers te adviseren over ontslag. Vaak gaat het om ontslag met wederzijds goedvinden ofwel de vaststellingsovereenkomst. Wanneer een werknemer een beroep op mij doet, is het natuurlijk belangrijk uit te leggen hoe de wet-…

› Hele artikel

WAB op 28 mei jl. aangenomen door Eerste Kamer

De Wet Arbeidsmarkt in Balans bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. In hoofdlijnen: Werknemers krijgen na 3 jaar in plaats van na 2 jaar recht op een vast arbeidskontrakt. Het aantal tijdelijke arbeidskontrakten binnen die periode, voordat er recht op een vast contract ontstaat, blijft 3. De tussenperiode om de keten van tijdelijke arbeidskontrakten te doorbreken, blijft minimaal 6 maanden. Het is mogelijk om in een CAO deze tussenperiode te verkorten naar 3 maanden. De berekening van de transitievergoeding verandert als volgt: een werknemer kan vanaf het begin…

› Hele artikel

Maak zelf uw vaststellingsovereenkomst en bespaar kosten!

Rechtsgevoel heeft een tool ontwikkeld om online eenvoudig een vaststellingsovereenkomst te maken:   In 10 stappen online naar een vaststellingsovereenkomst Voor werknemers èn werkgevers Juridische check of aanvullend juridisch advies door Rechtsgevoel mogelijk Snel èn tegen een vaste lage prijs   Probeer het nu zelf uit: https://www.rechtsgevoel.nl/vaststellingsovereenkomst/    

› Hele artikel

Concrete hulp bij aanvraag WW + Sollicitatiebegeleiding

Traject WW-aanvraag en sollicitatiebegeleiding UWV:   WW-aanvraag: (digitaal) aanvragen van de WW-uitkering bij het UWV.   WW-verplichtingen: stapsgewijs leren hoe je kunt voldoen aan de WW-verplichtingen en werken vanuit Mijn Werkmap en Mijn UWV.   Curriculum Vitae: het maken van een CV dat gebruikt kan worden bij toekomstige sollicitaties.   Werk: uitzoeken en bepalen op welke vacatures je het liefst zou willen solliciteren dus wat wil ik en wat kan ik?   Vacatures zoeken: praktische handvaten om geschikte vacatures te zoeken en het benutten van vacaturezoekmachines.   Netwerken: hoe kun je zodanig netwerken dat het goed voelt en bij jou…

› Hele artikel

Bezwaar WIA, ZW, WW, AOW, WMO, WAO

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een beslissing over:   AOW IOAW/IOW WAO WAZO/ZEZ WIA WMO WW ZW   Wat kunt u verwachten? Tijdens een intakegesprek (telefonisch of op het kantoor van Rechtsgevoel) spreekt u de bezwaarzaak door met Mieke Bosma (juridisch adviseur). Zij geeft u uitleg en er is ruimte om vragen te stellen. Daarna zal Rechtsgevoel met uw toestemming het bezwaardossier opvragen bij de betreffende instantie en een inschatting maken of het bezwaar kans van slagen heeft. Wanneer dat het geval is, zal het opgestelde bezwaarschrift per mail met u worden uitgewisseld, voordat indiening plaats vindt…

› Hele artikel