‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Visie werknemer op reintegratie verplicht vastleggen

Een werkgever en een werknemer dienen zich tijdens ziekte van de werknemer aan een aantal verplichtingen te houden. Dit is al langere tijd het geval en geregeld in de wet Verbetering Poortwachter. Zoals het UWV op haar website heeft laten weten is nieuw dat het per 1 juli 2023 verplicht is ook de visie van de werknemer op re-integratie vast te leggen in (de Bijstelling op) het Plan van Aanpak en in de Eerstejaarsevaluatie. Dit geldt alleen voor het vastleggen van afspraken en wijzigingen betreffende re-integratie vanaf 1 juli 2023. Achterliggende gedachte is dat het toevoegen van de mening van de werknemer diens positie tijdens ziekte zou versterken, omdat het toevoegen van de mening van de werknemer tot meer inzicht leidt hoe de werknemer tegen de reintegratie aankijkt hetgeen tot een grotere betrokkenheid zou leiden.

Lees hieronder verder!

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de werknemer op.

Uit onderstaand overzicht blijkt welke verplichtingen dit zijn. Wanneer werkgever en werknemer deze niet (volledig) nakomen kan het UWV een loonsanctie opleggen.

  • Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag)

Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.

 

  • Stap 2: Probleemanalyse (week 6)

Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.

 

  • Stap 3: Plan van Aanpak (week 8)

Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op waarbij dus zowel de visie van de werknemer als van de werkgever op re-integratie dienen te worden vastgelegd.

 

  • Stap 4: Bijstelling(-en) Probleemanalyse (bij wijzigingen)

Bedrijfsarts stelt bij wijzigingen in medische situatie van werknemer Bijstelling(-en) van Probleemanalyse op.

 

  • Stap 5: Bijstelling(-en) Plan van Aanpak (bij wijzigingen)

Werkgever en Werknemer blijven in gesprek en leggen dit vast. Wijzigingen in Plan van Aanpak komen in de Bijstelling(-en) Plan van Aanpak, waarbij dus zowel de visie van de werknemer als van de werkgever op re-integratie dienen te worden vastgelegd.

 

  • Stap 6: 42e-weeksmelding (week 42)

Werkgever doet 42e-weeksmelding bij UWV.

 

  • Stap 7: Eerstejaarsevaluatie (week 52)

Werkgever en werknemer stellen Eerstejaarsevaluatie op, waarbij dus zowel de visie van de werknemer als van de werkgever op re-integratie dienen te worden vastgelegd.

 

  • Stap 8: Aanvraag deskundigenoordeel (rond week 52)

Werkgever of werknemer doet aanvraag deskundigenoordeel bij UWV om te checken of voldoende is gedaan aan re-integratie spoor 1 èn spoor 2.

 

  • Stap 9: Actueel Oordeel en Eindevaluatie (week 91)

Bedrijfsarts stelt het Actueel Oordeel op. Werkgever vult samen met de werknemer de Eindevaluatie in.

 

  • Stap 10: WIA-aanvraag (uiterlijk week 93)

Indiening van de WIA-aanvraag bij UWV met de door het UWV gevraagde bijlagen (documenten en verslaglegging dus goed bewaren).

 

De regelgeving op het gebied van ziekte en ontslag kan complex zijn en lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over reintegratie, de verplichtingen van de wet Verbetering Poortwachter, de WIA-aanvraag of een WIA-herbeoordeling? Is sprake van ontslag of een vaststellingsovereenkomst? Overweegt u in bezwaar te gaan bij het UWV?

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat u graag bij met juridisch advies en concrete hulp.

Neem voor informatie gerust contact op of meld uw kwestie aan via het webformulier.

Zodat ook u kunt zeggen: “Dàt geeft mij een goed Rechtsgevoel!”

www.rechtsgevoel.nl

WW ZW WIA WMO WAO AOW UWV

Laatste nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel