‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Compensatieregeling transitievergoedingen kleine werkgever bedrijfsbeëindiging bij pensioen of overlijden

Sinds 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen, die zij hebben betaald bij het ontslag van werknemers als gevolg van de pensionering of overlijden van de werkgever en de daaropvolgende beëindiging van het bedrijf.

Wat zijn de voorwaarden waaraan de kleine werkgever moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze compensatieregeling?

Lees hieronder verder!

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB als gevolg van pensioen of overlijden

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet is voortgezet, onder meer wanneer de onderneming wordt beëindigd. Kleine bedrijven, die stoppen door het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of overlijden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen bij het UWV voor transitievergoedingen, die zij hebben betaald bij ontslag.

Voorwaarden voor de compensatie van transitievergoeding wegens bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensioen of overlijden zijn:

  • Het UWV heeft in ieder geval voor 1 werknemer toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging, of, als UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden;
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd als gevolg van het verdwijnen van de arbeidsplaats door het beëindigen van de onderneming door pensioen of overlijden van de werkgever;
  • Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of binnen 6 maanden bereikt, nadat het verzoek is gedaan om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen;
  • Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst;
  • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóór de ontslagvergunning.
  • De transitievergoeding (bruto) is op of na 1 januari 2021 volledig betaald;
  • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de bij de eerste voorwaarde genoemde datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Een compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen als gevolg van bedrijfsbeëindiging dient binnen 12 maanden na de datum, waarop voor de eerste werknemer toestemming is gevraagd om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, plaats te vinden. Deze datum staat op de ontslagvergunning van het UWV of op de beslissing van de kantonrechter.

Voor het aanvragen van de compensatie van de transitievergoedingen door bedrijven, die stoppen wegens pensioen of het overlijden van de werkgever, dient online een formulier in het werkgeversportaal op uwv.nl te worden ingevuld.

Heeft u vragen over de compensatie van transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging (MKB) als gevolg van pensioen of overlijden? Of zou u het regelen van de beëindiging van de dienstverbanden en het aanvragen van de compensatie van de transitievergoedingen bij UWV, inclusief het online invullen van de formulieren, volledig willen uitbesteden?

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat klaar met juridisch advies en praktische hulp!

Neem voor informatie gerust contact op of meld uw kwestie aan via het webformulier.

www.rechtsgevoel.nl

WIA WAO bezwaar juridisch advies rechtshulp UWV vaststellingsovereenkomst ontslag pensioen Ommen Zwolle Hardenberg Hoogeveen Coevorden transitievergoeding UWV compensatie ontslag WIA arbeidsconflict

Laatste nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel