‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Maatwerk voor burgers, die door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken

‘Maatwerk’ een term, die in overheidskringen breed wordt omarmd. Het komt namelijk regelmatig voor dat burgers door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Daar hebben UWV en SVB iets op verzonnen, lees ik in het UWV Magazine.

Maatwerk voor burgers, die door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken

In mijn werk merk ik bijna dagelijks dat mensen door wet- en regelgeving tussen wal en schip raken. Het blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te zijn om dan de juiste persoon bij die instantie te vinden, die kan luisteren naar wat er aan de hand is maar ook concreet iets kan en mag doen.

Het indienen van een klacht, leidt bijna nooit tot een oplossing; het is immers de slager die haar eigen vlees keurt. De burger, in dit geval de uitkeringsgerechtigde, voelt zich vaak machteloos en niet gezien. Of mist de digitale boot, wanneer het contact via MijnUWV loopt, terwijl er een brief per post wordt verwacht. En ziet als een berg op tegen een afspraak bij het UWV of is overspoeld door brieven en formulieren, waarop moet worden gereageerd.

Bij het UWV zijn nu zogenaamde ‘maatwerkplaatsen’ actief, waar medewerkers zoeken naar een oplossing in complexe zaken waar wetgeving onredelijk hard lijkt uit te pakken. Een oplossing, die zowel recht moet doen aan de belangen van de burger in zijn specifieke situatie als aan de bedoeling van de wet. Dus: maatwerk binnen de grenzen van de wet, dat natuurlijk niet tot rechtsongelijkheid mag leiden. Tot nu toe doen de problemen bij het UWV zich voor op de volgende gebieden:

  • Inkomensgevolgen: terugvordering en/of verrekening van te veel of onterecht uitbetaalde uitkering, zodat (verergering van) schulden of andere negatieve inkomensgevolgen voorkomen kunnen worden
  • Re-integratie: wanneer het UWV oordeelt dat iemand geen recht heeft op ondersteuning bij re-integratie of bij scholingsvraagstukken te strikt handelt naar de letter van de wet
  • Menselijke maat: mensen, die behoefte hebben aan persoonlijke dienstverlening, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien.

Goed dat er aandacht is voor burgers, die door wet- en regelgeving tussen wal en schip (dreigen te) raken, maar eigenlijk zouden er geen maatwerkplaatsen voor nodig hoeven te zijn. Wanneer in het gesprek met de burger aandachtig wordt geluisterd en goed doorgevraagd, wordt de individuele situatie meteen duidelijk. Daar zijn geen verwijzingen naar speciale afdelingen voor nodig; het zou deel uit moeten maken van de werkwijze van iedere medewerker. Gewoon, een beetje meer aandacht en rechtsgevoel?

Meer weten over werk en uitkering? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.

juridisch advies werk uitkering ontslag transitievergoeding ontslagprocedure beeindigingsovereenkosmt

Juridisch advies Rechtsgevoel te Ommen en Zwolle

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel