‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Eerder stoppen met werken voor oudere werknemers (RVU)

Wat houdt de versoepeling van de RVU-regeling (Regeling Vervroegde Uittreding) voor oudere werknemers precies in? In het pensioenakkoord is afgesproken dat de RVU-heffing tijdelijk zal worden versoepeld in de periode 2021 tot en met 2025. Werkgevers betalen hierdoor tot eind 2025 minder belasting over de uitkering, die hij aan een werknemer betaalt tot de AOW-leeftijd. De oudere werknemer kan dan mogelijk eerder stoppen met werken, maar de werkgever dient hierover wel afspraken te maken met de werknemer.

Versoepeling RVU-regeling voor oudere werknemers

Indien een regeling wordt aangemerkt als RVU, is de werkgever over de uitkering, bijdrage of premie in het kader van deze RVU een zogenaamde ‘pseudo-eindheffing’ verschuldigd van 52%. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de RVU-heffing tijdelijk zal worden versoepeld in de periode 2021 tot en met 2025.

De versoepeling van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) wil zeggen dat de werkgever tot 31 december 2025 geen belasting over een RVU-uitkering betaalt, wanneer de werknemer maximaal 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stopt met werken. Dit geldt tot een bedrag van € 1.874 bruto per maand (bedrag 2022).

Aangezien werkgevers eerder nog 52% belasting over dit bedrag betaalden, zijn werkgevers daardoor mogelijk bereid om een oudere werknemer eerder te laten stoppen met werken en de laatste 3 jaar voor de AOW te betalen.

De werkgever betaalt dus wel belasting als de uitkering hoger is dan €1.874 bruto per maand (2022), namelijk over het bedrag vanaf €1.874 (2022). Ook als de werknemer eerder dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd stopt met werken, betaalt de werkgever de extra belasting.

Samengevat gelden voor de RVU-drempelvrijstelling de volgende voorwaarden:

  • De werkgever kent de uitkering volgens de RVU-regeling toe in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer. Wanneer de uitkering minder dan 36 maanden voor de AOW-leeftijd ingaat, geldt de vrijstelling alleen voor de resterende maanden.
  • De werknemer heeft uiterlijk op 31 december 2025 de leeftijd bereikt, die maximaal 36 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt.
  • De RVU-drempelvrijstelling is maximaal het bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen, dat geldt op 1 januari van het jaar van de uitkering. Dit is het bedrag na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen.
  • De werkgever berekent het bedrag van de drempelvrijstelling per maand.

Voor persoonlijk juridisch advies bij RVU en een beëindigingsregeling kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze eerst juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan. 

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl

WIA WAO bezwaar RVU ontslag arbeidsconflict juridisch advies rechtshulp UWV Ommen Hardenberg Zwolle

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel