‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Combineren van arbeid en zorg (Wba)

De Wet ouderschapsverlof treedt per 2 augustus a.s. in werking. Ouders kunnen dan gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun (maximum) dagloon krijgen. Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het 1e levensjaar van het kind. Werkgevers kunnen vanaf 9 augustus 2022 de aanvraag voor de uitkering van de werknemers, die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen, indienen maar wel pas nadat verlof is opgenomen. Voorwaarde is dat de ouders deze 9 weken opnemen in het 1e levensjaar van het kind. Ouders krijgen zo meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werk en zorg.

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. De partner heeft recht op 1 week geboorteverlof met loondoorbetaling door de werkgever en sinds 1 juli 2020 op nog 5 weken aanvullend geboorteverlof met een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (WIEG). Adoptie- en pleegouders hebben 6 weken recht op adoptieverlof met een uitkering van het UWV ter hoogte van 100% van het dagloon. Daarnaast hebben alle ouders in het huidige stelsel nog recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof voor kinderen tot 8 jaar.

Met de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof bestaat gedurende de eerste 9 weken van dit ouderschapsverlof aanspraak op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon, voor zover dat verlof wordt opgenomen in het 1e jaar. De resterende 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald.

Door de wetswijziging krijgen werknemers over maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof recht op een uitkering en daarmee op betaald ouderschapsverlof.

Voorwaarde is dat een werknemer minimaal één (week) van de 9 weken betaald ouderschapsverlof moet opnemen om van het betaalde verlof gebruik te maken en het betaalde verlof moet voor de eerste verjaardag van het kind worden opgenomen.

Tijdens het betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon van de werknemer. Dit dagloon mag niet hoger zijn dan 70% van het geldende maximumdagloon.

De werknemer hoeft niet alle betaalde verlofweken achter elkaar op te nemen, maar mag deze ook flexibel opnemen, zoals een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders, die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Een werknemer moet een verzoek tot betaald ouderschapsverlof tenminste 2 maanden voor het verlof ingaat schriftelijk bij de werkgever aanvragen. In dit verzoek dient het aantal uren verlof te staan dat de werknemer wil opnemen en de verdeling daarvan over de week.

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is ook betaald ouderschapsverlof mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het 1e jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Meer weten over werk en uitkering? Neem contact op met  Mieke Bosma (info@rechtsgevoel.nl/06-81113000) of neem een kijkje op www.rechtsgevoel.nl.

WAZO ZEZ Wet arbeid en zorg zwangerschapsuitkering zelfstandige

 

Laatste nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel