‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

De subsidieregeling betreft werknemers, die aan het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers gewenst, maar als gevolg van de druk op de zorg en de coronamaatregelen zijn er beperkingen geweest voor hun re-integratie. De regeling stimuleert werkgevers om een vrijwillige verlengde loondoorbetaling af te spreken met deze werknemers hetgeen de periode voor herstel en re-integratie verlengt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de verlengde loondoorbetaling. Op deze wijze kunnen meer langdurig zieke zorgwerknemers voor het werk in de zorg behouden blijven.

De subsidieregeling ‘Behoud langdurig zieke zorgwerknemers’ biedt tijdelijke ondersteuning aan werkgevers in de sector zorg en welzijn om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg.

Wie kunnen deze subsidie aanvragen?

Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen deze subsidie aanvragen om langdurig zieke zorgwerknemers te behouden voor de zorg. De aanvraag kan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) worden ingediend.

Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als:

  • voor een werknemer na het 2e ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken;
  • het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd;
  • het UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

Subsidiebedrag:

De subsidie bedraagt € 1.100 per maand, waarin een verlengde loondoorbetaling heeft plaatsgevonden en wordt betaald in de vorm van een voorschot op de subsidie op basis van de afgesproken duur van de verlenging (minimaal 6, maximaal 12 maanden). De subsidie wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de loondoorbetaling bij ziekte na het 2e ziektejaar is doorbetaald.

Verplichtingen:

Na ontvangst van de subsidie geldt een meldingsplicht. Dit betekent dat in elk geval moet worden gemeld als de periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Hiervan is sprake als:

  • de afgesproken periode wordt uitgebreid of verkort, en
  • de loondoorbetaling aan de werknemer eerder eindigt dan de einddatum van de verlengingsperiode, bijvoorbeeld vanwege volledige werkhervatting van de werknemer.

In geval van een ontvangst van meer dan € 25.000 subsidie bestaat naast de meldingsplicht ook een administratieplicht. Dit betekent dat een overzichtelijke, controleerbare administratie moet worden gevoerd, die gedurende 10 jaar moet worden bewaard.

Voor informatie en hulp op het gebied van ziekte en re-integratie kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neemt u gerust contact op, maak een afspraak met Mieke Bosma of neem een kijkje op: www.rechtsgevoel.nl

 

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel