‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Verlenging van de vereenvoudigde behandeling door UWV van WIA-aanvragen zestigplussers tot 31 december 2024

Sinds 1 oktober 2022 kunnen een werkgever en de werknemer, die 60+ is en langdurig ziek, besluiten over te gaan tot indiening van een aanvraag om vereenvoudigde WIA-beoordeling bij het UWV. In de dagelijkse praktijk blijkt dat deze vereenvoudigde beoordeling niet altijd zo eenvoudig voor werkgever en werknemer is en tot vragen leidt. Alle reden voor uitleg in duidelijke taal!

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+?

Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV zijn ontstaan, in de behandeling van WIA-aanvragen. Werkgever en werknemer krijgen dus sneller duidelijkheid.

Wie komt in aanmerking voor deze vereenvoudigde behandeling?

  • 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024 en dus einde wachttijd (104 weken ziekte) in deze periode valt.
  • 60-plussers van wie de aanvraag om vereenvoudigde behandeling na 1 oktober 2022 is behandeld en afgewezen/beëindigd en die, vanwege een verslechterde gezondheid, opnieuw een WIA-aanvraag hebben ingediend.

Wat is het verschil tussen de ‘gewone’ en de ‘vereenvoudigde’ behandeling?

  • Bij de vereenvoudigde behandeling voert alleen de arbeidsdeskundige van het UWV (zonder inzet van de verzekeringsarts) de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid uit. Dit betekent dat het UWV deze WIA-aanvragen zoveel mogelijk behandelt op basis van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld het re-integratieverslag. Is deze informatie niet voldoende dan neemt het UWV contact op met de aanvrager.
  • Zowel de werknemer als de werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde behandeling, maar kunnen ook om een normale behandeling vragen.

Kijkt het UWV dan helemaal niet of iemand wel/niet/gedeeltelijk kan werken?

Als de bedrijfsarts in het re-integratieverslag aangeeft dat de werknemer niet meer kan werken (‘geen benutbare mogelijkheden’ heeft) dan vindt er geen vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag plaats. De verzekeringsarts beoordeelt dan gewoon de WIA-aanvraag en kan ook een IVA-uitkering toekennen dat wil zeggen een WIA-uitkering wegens  volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Kan de vereenvoudigde behandeling in het nadeel van de werknemer uitpakken?

Nee, uitgangspunt van deze tijdelijke maatregel is dat niemand door de maatregel benadeeld mag worden. Dit betekent dat de werknemer door de vereenvoudigde behandeling geen lagere WIA-uitkering krijgt dan wanneer er een volledige beoordeling van de WIA-aanvraag zou zijn gedaan.

Wat is het voordeel van de vereenvoudigde beoordeling voor een werkgever?

Het UWV berekent bij de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor zestigplussers de mogelijk extra uitkeringslasten of premies niet aan de werkgever door.

Hoe ziet een UWV-beslissing na een vereenvoudigde beoordeling eruit?

Wanneer de werknemer niet werkt dan geeft het UWV bij de vereenvoudigde WIA-beoordeling altijd een WGA 80-100% beschikking af. De werknemer moet wel aan re-integratie blijven werken, indien er nog mogelijkheden zijn om te werken. Als de werknemer meer dan 65% van het maatmanloon (juridische term voor het loon van de werknemer voorafgaand aan de 1e ziektedag) verdient, dan is de arbeidsongeschiktheid minder dan 35% en bestaat er geen recht op een WIA-uitkering.

Is bezwaar mogelijk tegen de uitkomst van een vereenvoudigde beoordeling?

Net als bij de ‘gewone’ WIA-aanvraag is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing van het UWV na een vereenvoudigde behandeling. Ook al zijn de werknemer en werkgever hiermee (met de vereenvoudigde behandeling) eerder akkoord gegaan.

Heeft u vragen over de vereenvoudigde behandeling door het UWV van WIA-aanvragen door zestigplussers? Of wilt u bezwaar maken tegen de UWV-beslissing op de aanvraag voor een vereenvoudigde beoordeling?

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat klaar met juridisch advies en praktische hulp, ook tijdens de bezwaarprocedure!

Neem voor informatie gerust contact op of meld uw kwestie aan via het webformulier.

www.rechtsgevoel.nl

WIA-beoordeling WIA UWV ziek arbeidsongeschikt werkgever werknemer reintegratie IVA WGA re-integratie Poortwachter juridisch vaststellingsovereenkomst transitievergoeding herbeoordeling 60+ zestigplus beoordeling vereenvoudigde achterstanden ingebrekestelling Ommen Zwolle Hoogeveen Den Ham Hardenberg Dalfsen

 

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel