‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor èn na 1 juli 2015.

De invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is volop in het nieuws de laatste tijd. De regels rondom tijdelijke contracten, het ontslagrecht en de WW veranderen. Het ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en goedkoper worden. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor en na 1 juli 2015?

Lees hieronder verder!

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, voor èn na 1 juli 2015.

Onder de huidige regeling mag een werkgever zelf bepalen of een ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar of 104 weken ziekte) bij het UWV of de Rechtbank (Kantonrechter) wordt ingediend. Het UWV beslist vervolgens na een schriftelijke procedure, waarin de werknemer in de gelegenheid is gesteld een reactie te geven op de ontslagaanvraag, of toestemming voor ontslag wordt verleend. De procedure via de Kantonrechter onderscheidt zich onder meer van de UWV-procedure door een mondelinge behandeling en de mogelijkheid van toekenning van een ontslagvergoeding.

Als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een werkgever, die een ontslagprocedure wil starten vanaf 1 juli 2015 niet meer zelf kiezen waar de ontslagaanvraag wordt ingediend. De WWZ bepaalt dat het UWV de ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beoordeelt.

Bovendien kan vanaf 1 juli 2015 door werknemers, die ten minste 2 jaar in dienst zijn, onder bepaalde voorwaarden bij ontslag aanspraak worden gemaakt op een transitievergoeding. Zo dient de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Deze vaste transitievergoeding is afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: 1/6 maandsalaris per half dienstjaar over de eerste 10 jaar en vanaf 10 dienstjaren een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000, maximaal een jaarsalaris, indien dat hoger is dan € 75.000. Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsregeling voor oudere werknemers en voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Dit betekent dat tot 1 juli 2015 op basis van een door het UWV verleende ontslagvergunning vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid nog zonder ontslagvergoeding tot ontslag overgegaan kan worden. Vanaf 1 juli 2015 geldt ook voor ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers de transitievergoeding.

Het blijft overigens ook in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid mogelijk dat de werkgever het initiatief neemt om in overleg met de werknemer een vaststellingovereenkomst te sluiten. Een ontslagvergoeding kan hiervan deel uitmaken. Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen en dient de werknemer een bedenktijd van 14 dagen te krijgen.

De regelgeving op het gebied van ontslag en de veranderingen daarin kunnen complex zijn en soms lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) of wilt u een concrete situatie voorleggen, neem dan contact op met Mieke Bosma van Rechtsgevoel te Zwolle voor juridisch advies!

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel