‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Vinger aan de pols bij ziekte: overzicht voor werkgever en werknemer l Rechtsgevoel

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de werknemer op. Wanneer bij de WIA-beoordeling blijkt dat niet aan deze verplichtingen is voldaan dan kan het UWV besluiten een loonsanctie aan de werkgever op te leggen. Dit betekent dat werkgever en werknemer tijdens het derde ziektejaar alsnog aan de re-integratieverplichtingen moeten voldoen. Met als gevolg voortzetting van de loondoorbetalingsverplichting tot maximaal het einde van het derde ziektejaar. Aan de hand van onderstaand overzicht kunt u als werknemer èn werkgever aan de slag om de kans op een loonsanctie zo veel mogelijk te beperken!

Overzicht voor werkgever en werknemer (wet Verbetering Poortwachter):

 

  • Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag)

Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.

 

  • Stap 2: Probleemanalyse (week 6)

Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.

 

  • Stap 3: Plan van Aanpak (week 8)

Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op en benoemen casemanager.

 

  • Stap 4: Bijstelling(-en) Probleemanalyse (bij wijzigingen)

Bedrijfsarts stelt bij wijzigingen in medische situatie van werknemer Bijstelling(-en) van Probleemanalyse op.

 

  • Stap 5: Bijstelling(-en) Plan van Aanpak (bij wijzigingen)

Werkgever en Werknemer blijven in gesprek en leggen dit vast. Wijzigingen in Plan van Aanpak komen in Bijstelling(-en) Plan van Aanpak.

 

  • Stap 6: 42e-weeksmelding (week 42)

Werkgever doet 42e-weeksmelding bij UWV.

 

  • Stap 7: Eerstejaarsevaluatie (week 52)

Werkgever en werknemer stellen Eerstejaarsevaluatie op.

 

  • Stap 8: Aanvraag deskundigenoordeel (rond week 52)

Werkgever of werknemer doet aanvraag deskundigenoordeel bij UWV om te checken of voldoende is gedaan aan re-integratie spoor 1 èn spoor 2.

 

  • Stap 9: Actueel Oordeel en Eindevaluatie (week 91)

Bedrijfsarts stelt het Actueel Oordeel op. Werkgever vult Eindevaluatie in.

 

  • Stap 10: WIA-aanvraag (uiterlijk week 93)

Indiening van de WIA-aanvraag bij UWV met de door het UWV gevraagde bijlagen (documenten en verslaglegging dus goed bewaren).

 

Hebt u behoefte aan een vinger aan de pols bij ziekte en verzuim of aan advies over  nakoming van de verplichtingen van wet verbetering Poortwachter, neem contact op met Mieke Bosma.

Bel: 06-81113000 of mail: bosma@rechtsgevoel.nl!

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl

Rechtsgevoel, juridisch advies en rechtshulp

Laatste nieuws

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA? Wanneer ziekte of arbeidsongeschiktheid bijna 2 jaar (104 weken) heeft geduurd, kan bij het UWV een…

› Hele artikel

Hoe hoog is de transitievergoeding bij ontslag?

Maximale transitievergoeding Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding…

› Hele artikel

Ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief…

› Hele artikel