‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wijziging berekening dagloon WW vanaf 1 december 2016

Per 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en mensen, die na ziekte een lager dagloon WW kregen. Vanaf deze datum telt het UWV alleen maanden, waarin loon is ontvangen, mee voor de berekening van het dagloon. Voor mensen, die na ziekte een beroep doen op de WW, wordt de referteperiode verlegd. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon.

Lees hieronder meer over deze wijziging!

WW-nieuws l Rechtsgevoel

Dagloon:

Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering.

Berekening vanaf 1 juli 2015:

Vanaf 1 juli 2015 vindt de berekening van het dagloon voor de WW-uitkering plaats op basis van het SV-loon (loon Sociale Verzekeringen dat vermeld staat op de loonspecificatie) dat een werknemer verdiende in het jaar vóór de eerste werkloosheidsdag (referteperiode) bij 1 of verschillende werkgevers. Wanneer iemand korter dan 1 jaar heeft gewerkt, komt het dagloon WW lager uit dan het gemiddelde dagloon van het verdiende inkomen.

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het dagloon WW van bijvoorbeeld seizoenswerkers, flexwerkers, maar ook voor de arbeidsongeschikte werknemer, die na 104 weken ziekte voor WW in aanmerking komt.

Wijziging Dagloonbesluit per 1 december 2016:

Per  1 december 2016 verandert voor nieuwe WW-uitkeringen de manier, waarop het UWV het dagloon berekent. Sommige flexwerkers, herintreders en starters krijgen daardoor een hoger dagloon en misschien een hogere WW-uitkering.

Ook het dagloon van mensen die in aanmerking komen voor WW, nadat hun WIA-aanvraag is afgewezen, kan hoger worden.

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt het UWV eveneens het dagloon van WW-uitkeringen, die vanaf of na 1 juli 2015 en uiterlijk op 30 november 2016 zijn toegekend.

Daarnaast kent het UWV een tegemoetkoming toe aan mensen, die al vòòr 1 december 2016 WW hadden en die dus niet het voordeel hebben gehad van deze dagloonwijziging WW. Het UWV betaalt deze tegemoetkoming vanaf 1 april 2017.

Voorwaarden aanpassing dagloon en tegemoetkoming:

Voor een aanpassing van het dagloon en een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

  • De WW-uitkering is gestart tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016
  • Het verschil tussen het dagloon op de eerste WW-dag en het aangepaste dagloon is minimaal 7%
  • Er was geen sprake van een lopende WW-uitkering in de maand, waarin de nieuwe WW-uitkering is gestart òf de oude WW-uitkering is niet tegelijkertijd voortgezet met de nieuwe WW-uitkering.

Verder geldt één van de volgende voorwaarden:

  • In het jaar vòòr de WW is in 1 of meer kalendermaanden geen loon ontvangen, òf
  • Na 104 weken ziekte is in plaats van een WIA-uitkering een WW-uitkering toegekend, waarbij tijdens het jaar voor de WW-uitkering in 1 of meer kalendermaanden minder loon is ontvangen wegens ziekte.

Automatisch bericht UWV:

Volgens het UWV is het niet nodig het hogere dagloon of de tegemoetkoming aan te vragen. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, stuurt het UWV in januari 2017 een brief. Hierin staat de hoogte van het dagloon WW en of recht bestaat op een tegemoetkoming.

Wanneer de 1e WW-dag op of na 1 januari 2017 valt of de uitkering herleeft, terwijl deze is berekend volgens de oude dagloonregels, dan stuurt het UWV in januari een brief met het nieuwe dagloon.

UWV herziet het dagloon van WW-uitkeringen, die voor 1 januari 2017 aflopen, omdat de maximale duur is bereikt, niet. Toekenning van een tegemoetkoming is wel mogelijk, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.

Vragen?

Neem contact op met Rechtsgevoel en maak een afspraak met Mieke Bosma! Ook voor juridisch advies over reorganisatie en ontslag, ziekte en re-integratie, CAO en loon, beëindigingsregeling en vaststellingsovereenkomst. Kom langs op het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle. Welkom, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur!

2016-11-08-10-01-22

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel