‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Op zoek naar ander werk?

Als gevolg van ontslag, ziekte of omdat u eraan toe bent een andere wending aan uw leven te geven, bent u op zoek naar ander werk. Rechtsgevoel biedt sollicitatiebegeleiding en hulp bij de inschrijving als werkzoekende bij het UWV. Voor concrete hulp in de zoektocht naar ander werk, kan een traject van outplacementbegeleiding zinvol zijn. Hebt u geen idee welk werk u zou willen doen dan kan loopbaanbegeleiding een goede stap zijn. Reïntegratiebegeleiding tijdens ziekte kan nodig zijn voor de succesvolle terugkeer in eigen of ander werk.

Lees hieronder verder!

Bent u werkloos en hebt u hulp nodig bij de inschrijving als werkzoekende bij het UWV of de WW-aanvraag, bel of mail dan met Rechtsgevoel voor een afspraak. Wanneer u moeite hebt met solliciteren of met het werken in de digitale Werkmap van het UWV, neem dan contact op met Rechtsgevoel voor sollicitatiebegeleiding. Mieke Bosma geeft persoonlijke begeleiding en concrete hulp bij de inschrijving als werkzoekende bij UWV, de WW-aanvraag, het werken vanuit de Werkmap en het voldoen aan de sollicitatieverplichtingen van UWV.

 

  • Outplacementbegeleiding:

Ontslag is soms onvermijdelijk. Vanwege een reorganisatie, een hoog oplopend arbeidsconflict of omdat je als werknemer niet meer op de juiste plek zit. Bij de beëindiging van een dienstverband kan Rechtsgevoel met uw werkgever afspraken maken onder andere over de vergoeding van de kosten van een outplacementtraject. Een outplacementtraject biedt tijd en ruimte aan de werknemer om het ontslag te verwerken en te realiseren welke stappen naar ander werk genomen moeten worden. Kortom, begeleiding in dit proces, zodat u als werknemer inzicht krijgt in deze situatie en uitzicht op ander werk. Wanneer sprake is van een ontslagaanzegging of uw werkgever heeft u een voorstel gedaan voor een beëindigingsregeling, neem dan voor meer informatie contact op met Rechtsgevoel!

 

  • Loopbaanbegeleiding:

Soms is het voor een werknemer tijd om een andere wending aan de loopbaan te geven. Een loopbaantraject kan structuur geven in deze zoektocht. Het brengt de situatie zorgvuldig in beeld met behulp van een concreet plan van aanpak voor de nabije toekomst. Het kan de werknemer inzicht bieden in: wie ben je, waar droom je van en wat heb je allemaal in huis? Rechtsgevoel kan in overleg met u en uw werkgever tot afspraken komen over de voorwaarden, waarop een loopbaantraject kan worden gevolgd, en de kosten daarvan. Neem voor informatie contact op met Rechtsgevoel!

 

  • Reïntegratiebegeleiding:

Wanneer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid de stap naar terugkeer in het werk groot is, onzekerheid bestaat over de eigen capaciteiten of werkplek, kan specifieke begeleiding bij de reïntegratie nodig zijn. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle terugkeer in eigen – of ander werk (zogenaamd eerste- of tweede spoor) vergroot. Rechtsgevoel kan in overleg met u en uw werkgever tot afspraken komen over de voorwaarden, waarop een reïntegratietraject kan worden gevolgd, en de kosten daarvan. Neem voor meer informatie contact op!

 

Reacties van cliënten:


 “Hoewel wij elkaar niet persoonlijk hebben ontmoet, heb ik het contact als zeer persoonlijk ervaren. Mijn zorgen verdwenen hierdoor al snel. Het heeft me rust gegeven!

“Het is heerlijk om me nu op mijn loopbaan te kunnen focussen. Geen moment spijt gehad, het is echt een bevrijding. Bedankt voor je hulp hierin!”

“Iedere dag meer bevestiging dat dit de goede keus is. Mieke. Dank dat je me dat duwtje in de goeie richting hebt gegeven!”

2014-11-21 16.22.37

Meer weten over ontslag of ziekte en reïntegratie? Klik aan en lees verder!