‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Meer weten over ziekte en reïntegratie?

Wanneer u ziek bent en daardoor niet aan het werk kunt, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Meestal bent u gauw beter en u kunt u weer aan de slag. Maar soms duurt ziekte langer. U ontvangt een oproep van de arbodienst en krijgt te maken met de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wat betekent reïntegratie in uw situatie? Kunt u nog terug in uw eigen werk? En wat te doen, wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de arboarts? Wat is een deskundigenoordeel of loonsanctie van het UWV? Wat kunt u doen bij ontslag tijdens ziekte? Hoe beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag?

Lees hieronder verder!

Wet Verbetering Poortwachter: 

  • In deze wet zijn de verplichtingen voor werknemer en werkgever opgenomen tijdens ziekte en reïntegratie. Zo dient u regelmatig overleg met uw werkgever te hebben dat wordt vastgelegd in een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later moeten er een Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie worden opgesteld. Loopt u tijdens het invullen van de formulieren of in het overleg met uw werkgever vast, neem dan voor hulp contact op met Rechtsgevoel!

 

 Arbodienst:

  • Nadat u zich hebt ziek gemeld, zult u een oproep ontvangen van de arbodienst. De arboarts zal beoordelen of u ziek bent en de werkgever adviseren over of en wanneer u uw werk weer kunt hervatten (Probleemanalyse). Mocht u het prettig vinden om dit gesprek voor te bespreken, neemt u dan contact op met Mieke Bosma!

 

Reïntegratie:

  • De arboarts zal aangeven, wanneer u in staat bent uw eigen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te pakken, dit wordt reïntegratie spoor 1 genoemd. Mogelijk gaat u eerst op therapeutische basis aan de slag. Wanneer u uw eigen werk (spoor 1a) niet meer kunt doen, dient uw werkgever te onderzoeken of er (ander) passend werk binnen (spoor 1b) of buiten het bedrijf (spoor 2) voor u is. Voor advisering over reïntegratie eerste – en tweede spoor, bel of mail met Rechtsgevoel!

 

 Deskundigenoordeel UWV:

  • Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de arboarts, kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. Dit geldt ook wanneer u een oordeel van het UWV wilt over de reïntegratieinspanningen of over de beschikbaarheid van passend werk. Hebt u hulp nodig bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van het deskundigenoordeel? Maak dan een afspraak met Rechtsgevoel!

 

WIA-aanvraag:

  • Wanneer u na 2 jaar niet bent hersteld of werkzaam in eigen – of ander passend werk, dient u tijdig een WIA-aanvraag bij het UWV in te dienen. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren voor de WIA-aanvraag, neem dan contact op!

 

 Loonsanctie:

  • Het is mogelijk dat het UWV geen beslissing neemt op de WIA-aanvraag, omdat onvoldoende aan reïntegratie in spoor 1 en/of spoor 2 is gedaan. Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar, waarin alsnog aan de reïntegratieverplichtingen moet worden voldaan. De werkgever dient gedurende die periode het geldende salaris door te betalen en mag de werknemer niet ontslaan. Voor vragen over een loonsanctie of het instellen van bezwaar tegen de opgelegde loonsanctie, kunt u contact met Rechtsgevoel opnemen!

 

Bezwaarprocedure UWV:

  • Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen of met de beslissing van het UWV op de WIA-aanvraag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Voor een beoordeling van de kans van slagen van het bezwaar, het opstellen en indienen van een bezwaarschrift, kunt u een afspraak maken met Rechtsgevoel!

 

Reïntegratiebegeleiding:

  • Wanneer de stap naar terugkeer in het werk groot is, onzekerheid bestaat over de eigen capaciteiten of werkplek, kan specifieke begeleiding bij reïntegratie nodig zijn. Dit vergroot de kans op een succesvolle terugkeer in eigen – of ander werk (zogenaamd eerste- of tweede spoor). Hebt u vragen over reïntegratiebegeleiding, neemt u dan contact op met Rechtsgevoel.

 

 Ontslag:

  • Tijdens de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dat wil zeggen dat de werkgever u tijdens die periode niet mag ontslaan. Mocht u toch een ontslagaanzegging van uw werkgever ontvangen, neemt u dan direct contact met Rechtsgevoel op! Wanneer u na deze 2 jaar van uw werkgever te horen krijgen dat u wordt ontslagen, bel of mail met Rechtsgevoel voor een afspraak!

 

Reacties van cliënten:


“Het is zo fijn dat er in zo’n korte tijd zoveel voor me is gedaan. Dat doet me erg goed. De spanningen zijn daardoor wat het werk betreft weggenomen. Ik ben blij dat ik met je in contact ben gekomen”.

Mieke, bedankt voor je hulp! Mochten er mensen in onze zakelijke, familie- of kennissenkring zijn met dit soort problemen dan zullen wij jou zeker aanbevelen!”

“Het doet me goed, zoals je oprecht belangstelling toont voor mijn situatie, je inleest en zo’n heldere brief opstelt. Mijn vertrouwen had je al, maar zo voelt het erg prettig voor mij er niet alleen voor te staan en steun te krijgen van jou met kennis van zaken”.

“Allereerst nog hartelijk dank voor het fijne gesprek vanmiddag. Ik vind het lastig om erover te praten, het raakt me erg. Dank alvast voor je hulp!”

Mieke, nogmaals dank voor je hulp, snelheid maar vooral dat je de naam van je bedrijf vertaald in je werk.”

2014-04-21 15.04.41

 

Op zoek naar meer informatie over loonbetaling tijdens ziekte? Klik aan en lees meer!

 

IMG_1107

 

Wilt u meer weten over ontslag en ziekte? Kijk dan op Wat te doen bij ontslag!

Meer weten over bezwaar? Kijk dan op Bezwaar tegen de beslissing van UWV, SVB of Gemeente en lees verder!