‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hulp bij loonproblemen?

“Klopt mijn loon wel?” is een veelgestelde vraag aan het begin maar ook tijdens een dienstverband. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan sprake zijn van wijzigingen in de salarishoogte. Soms is de salarisbetaling opgeschort of stopgezet of zijn er andere loonproblemen.

Lees hieronder verder!

  • Looncontrole:

De hoogte van het (bruto-)loon en van eventuele toeslagen (o.a. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering) kunnen worden gecontroleerd. Daarvoor is informatie nodig over uw werkzaamheden (functieomschrijving), arbeidsverleden, leeftijd). Ook  uw arbeidsovereenkomst en loonspecificatie zijn noodzakelijk. Neem contact op met Rechtsgevoel voor een afspraak!

 

  • Loonachterstand: 

Wanneer er sprake is van loonachterstand of achterstallige loonbetaling, kan door Rechtsgevoel worden beoordeeld of een loonvordering kan worden ingesteld. Wanneer dit het geval is, stelt Rechtsgevoel een loonvordering voor u in. Hebt u te maken met loonachterstand of andere loonproblemen, aarzelt u dan niet en neem zo spoedig mogelijk contact op met Rechtsgevoel voor hulp!

 

  • Loonbetaling tijdens ziekte: 

Tijdens ziekte behoort uw werkgever gedurende 104 weken minimaal 70% van het overeengekomen loon door te betalen; gedurende de eerste 52 weken dient dit tenminste het voor de werknemer geldende minimumloon te zijn. Indien een CAO van toepassing is, kan een andere regeling gelden. Zijn er problemen met de salarisbetaling tijdens ziekte of twijfelt u of dit wel correct gebeurt, neemt u dan contact op met Rechtsgevoel!

 

  • Opschorting of stopzetting van de loonbetaling:

Op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bestaan uitzonderingen. De werkgever mag in bepaalde gevallen namelijk het loon opschorten of stopzetten. Wanneer uw salarisbetaling is opgeschort of stopgezet, bijvoorbeeld tijdens ziekte en reïntegratie, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Rechtsgevoel voor een beoordeling van de mogelijkheden in uw situatie!

 

Reacties van cliënten:


“Het loon klopte inderdaad niet. het wordt nu met terugwerkende kracht over 5 jaar verhoogd en uitbetaald. Nog hartelijk bedankt dat je me hierop hebt gewezen!”

“Fijn dat je er zo snel mee aan de slag gaat! Ik kan het beter van me afzetten nu het in goede handen is bij jou!”

“Vanochtend zag ik op mijn rekening dat het loon dat ik nog tegoed had, is gestort door mijn ex-werkgever. Je brief heeft dus zijn werk gedaan! Ik ben je enorm dankbaar hiervoor….en voel me opgelucht.

“Bedankt, voor je uitstekende inzet en het resultaat dat je behaald hebt!”

 

juridisch advies uitkering gemeente UWV