‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Hoe zit het met een tijdelijk contract?

Sinds de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 zijn de wettelijke regels rondom tijdelijke contracten gewijzigd. Met de bedoeling de positie van tijdelijke medewerkers, oproepers en uitzendkrachten te versterken. De belangrijkste wijzigingen betreffen de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegtermijn bij beëindiging en de opvolgende contracten (ketenbepaling).

Lees hieronder verder!

Proeftijd:

  • Bij een dienstverband van 6 maanden of korter is het niet toegestaan een proeftijd op te nemen.

 

Concurrentiebeding:

  • In contracten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een relatiebeding. Uw werkgever mag alleen een concurrentiebeding opleggen, wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever moet dit in de arbeidsovereenkomst goed motiveren. Twijfelt u of in uw contract het concurrentiebeding mag worden opgenomen? Bel of mail voor een afspraak en leg uw contract ter beoordeling voor aan Rechtsgevoel!

 

Aanzegtermijn bij beëindiging:

  • Bij het aflopen van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, moet uw werkgever u minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten of het contract wordt beëindigd. Wanneer het contract wordt voortgezet, moet u tijdig op de hoogte worden gesteld op welke voorwaarden dit gebeurt. Neemt de werkgever de aanzegtermijn niet in acht dan staat daar een boete tegenover gelijk aan de periode dat de werkgever te laat was met aanzeggen. Heeft uw werkgever zich niet gehouden aan de aanzegtermijn of hebt u de boete niet uitbetaald gekregen, neem dan contact op met Rechtsgevoel voor advies of hulp!

 

Opvolgende contracten (ketenbepaling):

  • De ketenbepaling bij tijdelijke contracten wil zeggen: 3 contracten binnen 2 jaar, met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden.

 

 

Reacties van cliënten: 


“Ik ben heel blij dat het arbeidscontract nu geregeld is. Daardoor heb ik duidelijkheid en kan ik deze kwestie afsluiten. Hartelijk dank voor je hulp!”

“Dank je wel, Mieke, voor het uitvoerig uitzoeken. Super en mooi onderbouwd!”

 

kantooor-010-300x225

 

Let op!

Voor payrollmedewerkers geldt vanaf 1 januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als voor medewerkers, die rechtstreeks bij een bedrijf in dienst zijn.