‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Wat kan Rechtsgevoel voor u betekenen als werkgever?

Voeren van ontslagprocedure UWV, opstellen van beëindiging- of vaststellingsovereenkomst, onderhandelen over ontslagvergoeding, opstellen en checken van arbeidscontracten, CAO-vragen, advies over tijdelijke contracten, aanpak bij ziekte & re-integratie, Wet verbetering Poortwachter, hulp bij deskundigenoordeel of loonsanctie UWV, contacten met arbodienst en UWV, oplossen van arbeidsconflict, aanwezigheid bij gesprekken met werknemer, Lees hieronder meer!