‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Vragen over arbeidscontract of CAO?

Bij de indiensttreding van een nieuwe medewerker, kunnen vragen over arbeidscontract of CAO worden gesteld. U dient als werkgever een arbeidsovereenkomst aan te bieden, waarin de arbeidsvoorwaarden correct zijn opgenomen. Verandert er iets in de arbeidssituatie dan zal het arbeidscontract gewijzigd moeten worden. Wat zijn dan de geldende wettelijke regels en wat zegt de CAO?

Lees hieronder verder!

  • Bij een nieuw of gewijzigd dienstverband met een werknemer, kunnen vragen over arbeidscontract of CAO zich voordoen. Er dient dan een beoordeling plaats te vinden op belangrijke punten, zoals proeftijd, opzegtermijn, arbeidsduur, verlof en ATV, loon, concurrentie- en relatiebeding, beëindiging van het dienstverband. Hierbij dienen zowel de (wettelijke) regels, de CAO (wanneer een CAO van toepassing is) en bedrijfsgebonden regels (bijvoorbeeld een bedrijfsreglement) te worden toegepast. Dit geldt ook bij een wijziging van de arbeidsovereenkomst. Rechtsgevoel kan u ondersteunen bij het opstellen of wijzigen van een arbeidscontract en uw vragen over de geldende (wettelijke) regels en CAO-bepalingen beantwoorden. Bel of mail dan met Rechtsgevoel!

 

  • Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van een CAO, wat betekent dit dan voor u en voor de werknemer? Wat kunt u doen, wanneer een van uw werknemers in strijd met een CAO-bepaling heeft gehandeld? Neem contact op met Rechtsgevoel voor een antwoord op deze vragen rondom arbeidsovereenkomst en CAO!

 

Reacties van cliënten:


“Dit zijn van die hoofdpijnvragen…. Ik heb daar geen tijd voor. Kun jij me ermee helpen of heb je tips?”

“Ik heb de door jou opgestelde brief gelezen, mijn compliment voor hoe je het allemaal duidelijk omschrijft.”

“Meer dan een jaar geleden hebben wij elkaar gesproken en heb je ons zeer goed geadviseerd. Zelfs zo goed dat wij daarna geen ondersteuning meer nodig hadden!”

IMG_0662

Meer weten over ontslag of loon? Klik aan en lees meer!