‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Meer weten over tijdelijke contracten?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 zijn de wettelijke regels rondom tijdelijke contracten en flexmedewerkers veranderd. Met de bedoeling om de positie van tijdelijke medewerkers, oproepers en uitzendkrachten te versterken. Belangrijke wijzigingen zijn er op het gebied van: proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn bij beëindiging, opvolgende contracten (ketenbepaling). Wat betekent dit voor u als werkgever?

Lees hieronder verder!

  • Proeftijd:

Bij een dienstverband van 6 maanden of korter is het niet meer toegestaan een proeftijd op te nemen. Hoe gaat u bij het opstellen van een tijdelijk contract om met deze nieuwe regel? Een korter contract zonder proeftijd of toch een langer contract met proeftijd? Neem contact op met Rechtsgevoel voor concreet juridisch advies of voor het opstellen van een (tijdelijk) arbeidscontract!

 

  • Concurrentiebeding:

In contracten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Dit geldt ook voor een relatiebeding. U mag als werkgever alleen een concurrentiebeding opleggen, wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. U moet dit dan in de arbeidsovereenkomst goed motiveren. Twijfelt u of in een bepaald contract een concurrentiebeding mag worden opgenomen? Of worstelt u met de motivering? Neem contact op en leg uw contract ter beoordeling voor aan Rechtsgevoel of geef het opstellen van het arbeidscontract uit handen aan Mieke Bosma!

 

  • Aanzegtermijn bij beëindiging:

Bij het aflopen van een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, moet u als werkgever minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of het contract wordt beëindigd. Wanneer het contract wordt voortgezet, dient u de werknemer tijdig op de hoogte te stellen op welke voorwaarden dit gebeurt. Neemt u als werkgever de aanzegtermijn niet in acht dan staat daar een boete tegenover gelijk aan de periode dat u te laat was met aanzeggen. Hebt u vragen of problemen betreffende de aanzegtermijn, neem dan contact op met Rechtsgevoel voor advies en hulp!

 

  •  Opvolgende contracten (ketenbepaling):

Sinds 1 juli 2015 luidt de ketenbepaling bij tijdelijke contracten: 3 contracten binnen 2 jaar, met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden. Komt u er zelf niet uit hoe deze bepaling in een bepaalde situatie moet worden uitgelegd, maak een afspraak!

 

Reacties van cliënten:


 “Dank je wel, Mieke, voor het uitvoerig uitzoeken. Super en mooi onderbouwd!”

“Nog bedankt voor je snelle inzet wat betreft het beoordelen en aanpassen van de contracten!”

Nogmaals mijn hartelijke dank, ik denk niet dat het zonder Rechtsgevoel tot een goed einde was gekomen….!”

“Al met al is alles op z’n pootjes terechtgekomen, al had ik daar vorig jaar wel een hard hoofd in. Ik ben blij dat jij me toen hebt bijgestaan en geadviseerd. Niet alleen je juridische kennis, maar ook je menselijke benadering vond ik heel prettig.”

 

Juridisch advies werk uitkering ZW WWZ ontslag

 

 

Meer weten over ontslag? Klik aan en lees verder!