‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

WAZO en ZEZ

In de wet Arbeid en Zorg (WAZO) is de zwangerschap- en bevallingsuitkering geregeld evenals de adoptie- en pleegzorguitkering. In de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) zijn de regels voor de zwangerschapsuitkering van vrouwen met een eigen bedrijf. (zelfstandigen) ondergebracht.

Lees hieronder verder!

Voor wie  is de WAZO-uitkering bedoeld?

 

  • Vrouwen met een werkgever: de werkgever dient over het algemeen de WAZO-uitkering bij het UWV aan te vragen. Het UWV betaalt de uitkering meestal aan de werkgever uit, die het loon tijdens het zwangerschap- en bevallingsverlof doorbetaalt

 

  • Vrouwen met een uitkering: indien sprake is van een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV, kan aanspraak gemaakt worden op een WAZO-uitkering tijdens het zwangerschap- en bevallingsverlof. Mocht u een WAO- of WAJONG-uitkering hebben dan loopt de uitkering tijdens het zwangerschap- en bevallingsverlof gewoon door

 

  • Adoptie- of pleegouders: wanneer u een kind adopteert of pleegouder wordt dan kunt u een adoptie-uitkering of pleegzorguitkering bij het UWV aanvragen. U dient dan wel een werkgever te hebben of  een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV

 

  • Vrouwen, met een eigen bedrijf (ZEZ-regeling): vrouwelijke zelfstandigen kunnen een beroep doen op de ZEZ, de regeling Zelfstandige en Zwanger. U kunt als zelfstandige bij het UWV een zwangerschapsuitkering aanvragen voor de periode rond de bevalling.

 

Hebt u een vraag over de WAZO en ZEZ, bel of mail met Rechtsgevoel. Maak voor juridisch advies in uw individuele situatie een afspraak met Mieke Bosma!

Bent u het niet eens met de beslissing van het UWV op uw WAZO-aanvraag of ZEZ-aanvraag? U kunt dan bezwaar indienen tegen deze beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn.

Meer weten over bezwaar? Klik hier!

Reacties van cliënten:


“Ik ben blij dat jij me geholpen hebt, als ik weer iets heb dan weet ik waar ik zijn moet.”

 “Dank voor al je hulp èn jouw doorzettingsvermogen richting het UWV!”

2014-11-21 16.22.37

Wilt u concrete hulp tijdens de bezwaarprocedure, bijvoorbeeld bij het opstellen van een bezwaarschrift, neem dan tijdig contact op!