‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Verhoging maximale transitievergoeding per 1 januari 2022

De maximale hoogte van de transitievergoeding is per 1 januari 2022 vastgesteld op € 86.000,= bruto of, wanneer het bruto jaarsalaris hoger is, maximaal 1 bruto jaarsalaris. In 2021 bedroeg de maximale transitievergoeding € 84.000,= bruto.

Wanneer de beëindiging van het dienstverband door middel van een zogenaamde vaststellings- of beëindigingsovereenkomst wordt geregeld, kan van de hoogte van de transitievergoeding worden afgeweken. De vergoeding komt dan in overleg tussen werkgever en werknemer tot stand.

Lees hieronder meer over de vaststellingsovereenkomst, die je nu ook online op de website van Rechtsgevoel in 10 eenvoudige stappen zelf kunt maken!

Verhoging maximale transitievergoeding per 1 januari 2022

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten:

 

 • Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd.
 • Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet).
 • De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).

 

Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 

 • De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer.
 • De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de beëindigingsovereenkomst af te zien (wanneer dit niet is opgenomen, is de bedenktijd van de werknemer 3 weken).
 • De datum en plaats, waarop de werkgever en de werknemer tot ondertekening van de vaststellings overeenkomst zijn overgegaan.

 

De beëindigingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 

 • Hoogte van de ontslagvergoeding
 • Vrijstelling van werk
 • Eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof
 • Inleveren van eigendommen van de werkgever
 • Concurrentie- of relatiebeding
 • Pensioen
 • Collectieve zorgverzekering
 • (Positief) getuigschrift en/of referenties
 • Geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken
 • Vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies
 • Interne communicatie over het ontslag en het afscheid
 • Finale kwijting.

 

Met de online tool van Rechtsgevoel maak je zelf in 10 eenvoudige stappen een vaststellingsovereenkomst. Snel èn tegen een vaste lage prijs: € 99,= incl. BTW. Daarnaast zijn een juridische check en aanvullend advies mogelijk. Probeer het zelf uit op de website van Rechtsgevoel!

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze altijd juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan.

Voor persoonlijk juridisch advies in een ontslagkwestie en concrete hulp bij een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsregeling kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neem contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma. Bel: 06-81113000 of mail: info@rechtsgevoel.nl!

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl

Maak uw vaststellingsovereenkomst online, in 10 eenvoudige stappen!

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel