‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar van kosten externe rechtshulpverlener

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering voor het voeren van een gerechtelijke - of van een administratieve procedure, waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is, een externe rechtshulpverlener mogen inschakelen en de kosten daarvan worden vergoed.

Lees hieronder meer!

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar van kosten externe rechtshulpverlener

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2013 mag u, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, zelf kiezen door wie u zich in een arbeidsrechtelijke procedure of een procedure op het gebied van het sociale zekerheidsrecht laat bijstaan:

  • door een juridisch adviseur van de rechtsbijstandsverzekeraar
  • door een externe rechtshulpverlener (dat wil zeggen een juridisch adviseur of advocaat), die u zelf kiest

Aangezien in procedures op het gebied van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht procesvertegenwoordiging (dat wil zeggen: inschakeling van een advocaat) niet verplicht is, kunt u de kosten van een door uzelf gekozen extern rechtshulpverlener, zoals Rechtsgevoel, in dergelijke procedures door de rechtsbijstandsverzekeraar laten betalen.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Rechtsgevoel of informeer bij uw rechtsbijstandsverzekeraar naar de exacte voorwaarden!

 

Laatste nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter…

› Hele artikel