‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar van kosten externe rechtshulpverlener

Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering voor het voeren van een gerechtelijke - of van een administratieve procedure, waarvoor procesvertegenwoordiging niet verplicht is, een externe rechtshulpverlener mogen inschakelen en de kosten daarvan worden vergoed.

Lees hieronder meer!

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar van kosten externe rechtshulpverlener

Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 november 2013 mag u, wanneer u een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten, zelf kiezen door wie u zich in een arbeidsrechtelijke procedure of een procedure op het gebied van het sociale zekerheidsrecht laat bijstaan:

  • door een juridisch adviseur van de rechtsbijstandsverzekeraar
  • door een externe rechtshulpverlener (dat wil zeggen een juridisch adviseur of advocaat), die u zelf kiest

Aangezien in procedures op het gebied van het arbeidsrecht of het sociale zekerheidsrecht procesvertegenwoordiging (dat wil zeggen: inschakeling van een advocaat) niet verplicht is, kunt u de kosten van een door uzelf gekozen extern rechtshulpverlener, zoals Rechtsgevoel, in dergelijke procedures door de rechtsbijstandsverzekeraar laten betalen.

Hebt u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Rechtsgevoel of informeer bij uw rechtsbijstandsverzekeraar naar de exacte voorwaarden!

 

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel