‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Vereenvoudigde WIA-beoordeling UWV voor 60-plussers

Op 1 oktober jl. is het UWV begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. Dit is een tijdelijke maatregel (vooralsnog tot en met 31 december 2023) om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen terug te dringen. Deze zijn ontstaan als gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen. De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers betekent meestal dat er niet langer een WIA-beoordeling door een verzekeringsarts plaats vindt. Hoe ziet deze WIA-beoordeling voor 60-plussers er vanaf 1 oktober 2022 dan uit?

Lees hieronder verder!

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering bestaat. Normaal gesproken houdt dit een sociaal-medische beoordeling in door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV.

De vereenvoudigde beoordeling betekent dat werknemers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 de grens van 2 jaar ziek zijn passeren en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Deze werknemers komen in principe in aanmerking voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (80-100% WGA), tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben. Bij een inkomensverlies van minder dan 35% bestaat geen recht op WIA, zoals normaal ook het geval is.

In alle gevallen geldt dat deze vereenvoudigde beoordeling alleen kan plaats vinden, wanneer werknemer en werkgever daarmee hebben ingestemd.

Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken dan volgt wel een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts van het UWV. De verzekeringsarts beoordeelt dan of de werknemer voor een (hogere, namelijk 75%) IVA-uitkering in aanmerking komt.

Om te voorkomen dat iemand door deze maatregel zou worden benadeeld, blijft het mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts van het UWV te vragen.

Tegen elke beslissing van het UWV kan bezwaar worden ingediend dus ook tegen het besluit op een WIA-beoordeling.

De regelgeving op het gebied van het arbeid- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en soms lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen over uw WIA-(her)beoordeling, bent u (langdurig) ziek of overweegt u bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV? Rechtsgevoel staat u graag bij met juridisch advies en concrete hulp.
Neem contact op met  Mieke Bosma of meld uw kwestie aan via het webformulier.

 

‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

 

www.rechtsgevoel.nl

 

WIA WAO bezwaar juridisch advies rechtshulp UWV Ommen Zwolle Hardenberg Den Ham Nieuwleusen Dalfsen Dedemsvaart Coevorden

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel