‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst?

Juist voor Kerst èn voor de zomervakantie is er een toename aan ontslagzaken. Op het Inloopspreekuur van Rechtsgevoel, voor gratis juridisch advies, is een van de meestgestelde vragen: “Klopt de vaststellingsovereenkomst òf wat moet er eigenlijk in zo’n beëindigingsovereenkomst staan?"

Lees hieronder meer!

Ontslag en beëindigingsregeling l Rechtsgevoel Zwolle

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten:

 • Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd.
 • Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet).
 • De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).

 

Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 • De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer.
 • De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de beëindigingsovereenkomst af te zien (wanneer dit niet is opgenomen, is de bedenktijd van de werknemer 3 weken).
 • De datum en plaats, waarop de werkgever en de werknemer tot ondertekening van de vaststellings overeenkomst zijn overgegaan.

 

De beëindigingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 • Hoogte van de ontslagvergoeding
 • Vrijstelling van werk
 • Eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof
 • Inleveren van eigendommen van de werkgever
 • Concurrentie- of relatiebeding
 • Pensioen
 • Collectieve zorgverzekering
 • (Positief) getuigschrift en/of referenties
 • Geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken
 • Vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies
 • Interne communicatie over het ontslag en het afscheid
 • Finale kwijting.

 

Let op: Een beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze altijd juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan.

 

Uw vaststellingsovereenkomst laten checken?

 Voor juridisch advies over ontslag en concrete hulp bij een beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neem contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma of kom langs op het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle. Welkom, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur!

Laatste nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter…

› Hele artikel