‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Rechtsgevoel nu ook in Ommen!

Begin 2005 startte Mieke Bosma in Zwolle haar eigen juridisch adviesbureau Rechtsgevoel onder het motto ‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’ Na een juridische HBO-opleiding is ze 10 jaar werkzaam geweest als rechtshulpverlener bij een grote, landelijk bekende vakbond. Ze leerde daar de kneepjes van het vak. Het persoonlijk behartigen van de belangen van werknemers, werkgevers en mensen met een uitkering of voorziening ligt haar na aan het hart. In de dagelijkse praktijk van Rechtsgevoel staat een snelle en praktische afhandeling van juridische kwesties voorop. Zaken komen niet op een grote stapel terecht. Mieke Bosma staat…

› Hele artikel

Vrijstelling Sollicitatieplicht WW l Rechtsgevoel Zwolle

Het is mogelijk om bij het UWV (via de Werkmap) voor een bepaalde periode ontheffing van de sollicitatieplicht voor de WW te vragen, zoals in de volgende situaties: verrichten van mantelzorg, voor bijvoorbeeld een familielid. Er moet aangetoond worden dat het gaat om zorg, die meer tijd en energie kost dan de normale ziekenzorg. Wanneer het UWV vrijstelling verleent van de sollicitatieplicht vanwege mantelzorg, kan dit voor maximaal 6 maanden worden verleend. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden; in de privésfeer vindt plotseling een crisissituatie plaats. Het UWV…

› Hele artikel

Nieuw! Bezwaarprocedure tegen beslissing van UWV, SVB of Gemeente? Nu vàst tarief mogelijk l Rechtsgevoel Zwolle

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een vast bedrag van € 975,= (incl. 21% BTW) op de volgende voorwaarden: Telefonische intake (maximaal 1 uur), waarin de bezwaarzaak door Mieke Bosma persoonlijk met u wordt besproken; Opvragen van het bezwaardossier bij de betreffende instantie en het bestuderen van deze stukken; Opstellen van het bezwaarschrift dat vervolgens per mail met u wordt uitgewisseld, waarna indiening plaats vindt bij de uitkerende instantie; Contact met het UWV, de SVB of de Gemeente over het bezwaar (telefonisch en per mail/- post); Vragen of overleg van uw kant over de bezwaarprocedure (telefonisch en per…

› Hele artikel