‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV, SVB of Gemeente? Rechtsgevoel helpt!

Wanneer de beslissing van UWV, SVB of de Gemeente op de (digitale) deurmat valt, lijkt het alsof je er niets meer aan kunt veranderen... Je voelt je machteloos en denkt dat het geen zin heeft te vechten tegen grote organisaties als het UWV, de SVB of de Gemeente, waar je woont.

Toch kan een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar al voldoende zijn om de uitkeringsinstantie of het bestuursorgaan op een ander been te zetten. Wanneer de situatie van de uitkeringsgerechtigde en van de burger centraal wordt gesteld. Elke kwestie is anders en verdient de volle aandacht. Oog voor de menselijke kant van een zaak, kan soms lange juridische procedures voorkomen. Zodat er recht wordt gedaan en de uitkomst een goed 'rechtsgevoel' geeft!

Lees hieronder meer!

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u binnen de bezwaartermijn, die in de beslissing staat (meestal 6 weken na de datum waarop de beslissing is afgegeven) een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar kan ertoe leiden dat de betreffende instantie de beslissing intrekt of wijzigt.

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een beslissing over onder meer:

 

 

Wat kunt u verwachten?

Tijdens een intakegesprek (telefonisch of op het kantoor van Rechtsgevoel) spreekt Mieke Bosma (juridisch adviseur) de bewaarzaak met u door. Dat wil zeggen dat zij uitleg geeft en er ruimte is om vragen te stellen. Daarna zal Rechtsgevoel met uw toestemming het bezwaardossier opvragen bij de betreffende instantie en een inschatting maken of het bezwaar kans van slagen heeft. Wanneer dat het geval is, zal het opgestelde bezwaarschrift per mail met u worden uitgewisseld, voordat indiening plaats vindt bij de uitkerende instantie of Gemeente. Over het algemeen neemt een juridisch medewerker van deze instantie vervolgens telefonisch contact op met Rechtsgevoel om het bezwaar kort te bespreken, waarbij de mogelijkheid voor een (telefonische) hoorzitting wordt geboden.

Alvast belangrijk om te weten:

Het UWV, de SVB of de Gemeente kan aan u een vergoeding toekennen voor (een deel van) de gemaakte kosten voor juridisch advies, wanneer het bezwaar gegrond is verklaard. De hoogte van dit (vaste) bedrag is afhankelijk van de zwaarte van de zaak.

De regelgeving in het sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en lastig te vertalen naar de praktijk. Hebt u vragen of overweegt u in bezwaar te gaan? Of hebt u behoefte aan een gids in het doolhof van wet- en regelgeving en een heldere vertaling naar uw situatie? 

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat u graag bij met juridisch advies en concrete hulp.

Neem voor informatie gerust contact op of meld uw kwestie aan via het webformulier.

Zodat ook u kunt zeggen: “Dàt geeft mij een goed Rechtsgevoel!”

www.rechtsgevoel.nl

juridisch advies werk uitkering ontslag wil wat ww bezwaar AOW wmo zw UWV SVB gemeente transitievergoeding ontslagprocedure beeindigingsovereenkomst wia wga iva herbeoordeling bezwaar uwv ontslagregeling arbeidsconflict rechtsgevoel

Juridisch advies Rechtsgevoel te Ommen en Zwolle

Laatste nieuws

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB als gevolg van pensioen of overlijden

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet…

› Hele artikel

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel