‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Oud garantiedagloon WW soms toch van toepassing

Op 1 juni 2013 is het garantiedagloon vervallen voor mensen, die van baan wisselden. Op 30 maart 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan, waarin is bepaald dat er een overgangsregeling had moeten zijn. Als gevolg daarvan is het in sommige gevallen mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor het garantiedagloon WW.

Oud garantiedagloon WW soms toch van toepassing

 

De voorwaarden om alsnog in aanmerking te komen voor het garantiedagloon WW zijn:

 

  •  je bent vóór 31 mei 2013 vanuit een baan met een hoger loon gaan werken in een baan met een lager loon;
  • tussen de dag, waarop de baan met het hogere loon stopte en de dag, waarop de baan met het lagere loon stopte, zitten maximaal 36 maanden;
  • de maximale termijn van 36 maanden geldt niet, wanneer je 55 jaar of ouder was, toen de baan met het hogere loon stopte;
  • het dagloon dat je zou hebben op basis van de baan met het hogere loon, moet hoger zijn dan het dagloon van de uitkering die je nu hebt;
  • je hebt na de baan met het hogere loon geen WW-uitkering gekregen;
  • jouw WW-uitkering is begonnen op of na 1 juni 2013;
  • je had een WW-uitkering op 30 maart 2016.

 

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden dan kan het UWV het WW-dagloon opnieuw berekenen door rekening te houden met het garantiedagloon. Is de uitkering dan hoger dan zal het verschil worden uitbetaald.

Het is van belang tijdig contact op te nemen met het UWV! Wanneer je je voor 1 januari 2017 meldt bij het UWV geldt het garantiedagloon WW vanaf 30 maart 2016. Neem je na 1 januari 2017 contact op met het UWV dan geldt het garantiedagloon WW vanaf de datum dat je belt. Je komt dan alleen in aanmerking als je een lopende WW-uitkering hebt op het moment dat je contact opneemt.

Heb je vragen over het garantiedagloon WW of wil je advies en hulp omtrent deze gewijzigde regeling? Neem dan tijdig contact op met Rechtsgevoel en maak een afspraak met Mieke Bosma!

Ook voor vragen over andere (wettelijke) regelingen op het gebied van werk en uitkering, kun je contact opnemen of het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle bezoeken. U bent welkom, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur!

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel