‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Na ontslag: wanneer kun je vrijstelling van de sollicitatieplicht WW bij het UWV aanvragen?

Tijdens de WW geldt een sollicitatieplicht. Dit betekent dat er over het algemeen viermaal per 4 weken moet worden gesolliciteerd. Het UWV controleert of de sollicitatieplicht op tijd wordt nagekomen. Is dat niet het geval dan kan dit nadelige gevolgen voor de WW-uitkering hebben. Is het mogelijk om het UWV om ontheffing van de sollicitatieplicht te vragen?

Lees hieronder meer!

Vrijstelling Sollicitatieplicht WW l Rechtsgevoel Zwolle

Het is mogelijk om bij het UWV (via de Werkmap) voor een bepaalde periode ontheffing van de sollicitatieplicht voor de WW te vragen, zoals in de volgende situaties:

 • verrichten van mantelzorg, voor bijvoorbeeld een familielid. Er moet aangetoond worden dat het gaat om zorg, die meer tijd en energie kost dan de normale ziekenzorg. Wanneer het UWV vrijstelling verleent van de sollicitatieplicht vanwege mantelzorg, kan dit voor maximaal 6 maanden worden verleend. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden;
 • in de privésfeer vindt plotseling een crisissituatie plaats. Het UWV kan dan maximaal 6 maanden vrijstelling van de sollicitatieplicht verlenen, wanneer duidelijk is gebleken dat er sprake is van een crisissituatie;
 • wanneer iemand werkloos is geworden op of na 1 juli 2015 en daarna evenveel uren gaat werken dan in de vorige baan (voor het ontslag), waarmee diegene minder dan 87,5 % van de WW-uitkering verdient, verleent het UWV gedurende een periode van 3 maanden vrijstelling van de sollicitatieplicht. Er dient dan wel minimaal 3 maanden te worden gewerkt en tevens moet aan een van de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • diegene werkt hetzelfde aantal uren als in de oude baan;
  • diegene werkt meer uren dan in de oude baan;
  • diegene werkt minimaal 36 uur per week.

Ook goed te weten dat tijdens de WW gèèn sollicitatieplicht geldt, wanneer:

 • binnen 1 jaar, gerekend vanaf uw eerste WW-dag, de AOW-leeftijd wordt bereikt;
 • sprake is van vakantie (met toestemming van het UWV!);
 • bij het starten van een eigen bedrijf gebruik wordt gemaakt van een startperiode  (met toestemming van het UWV!);
 • werken niet mogelijk is wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting;
 • een opleiding, die het UWV noodzakelijk vindt, wordt gevolgd;
 • bij een werkgever op basis van een proefplaatsing wordt gewerkt.

Vragen/hulp nodig bij de aanvraag om vrijstelling sollicitatieplicht WW?

Neem contact op of maak een afspraak met Rechtsgevoel! Mieke Bosma biedt praktische hulp bij het motiveren en indienen van de aanvraag om ontheffing van de sollicitatieplicht WW bij het UWV. Ook voor juridisch advies over ontslag, beëindigingsregeling of vaststellingsovereenkomst kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Kom langs op het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle. Welkom, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur!

Laatste nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter…

› Hele artikel