‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

003

rechtskundige adviseurs NVRA Rechtsgevoel juridische dienstverlening Zwolle

Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs

Mieke Bosma is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. De NVRA is een beroepsorganisatie voor rechtskundige adviseurs, die juridisch advies verstrekken en bijstand verlenen op diverse rechtsgebieden.

Laatste nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers door uitkeringsinstantie UWV gestart per 1 oktober 2022

Wanneer een werknemer 2 jaar ziek is, vindt meestal een beoordeling door het UWV plaats of recht op een WIA-uitkering…

› Hele artikel

Studiekostenbeding na inwerkingtreding Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus a.s. in werking treedt, regelt dat werkgevers bij wet, CAO…

› Hele artikel

Invoering Wet betaald ouderschapsverlof (2 augustus 2022)

In het huidige stelsel bedraagt het zwangerschaps- en bevallingsverlof 16 weken, met recht op een uitkering van het UWV ter…

› Hele artikel