‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuw! Bezwaarprocedure tegen een beslissing van UWV, SVB of Gemeente? Nu vàst tarief mogelijk!

Misschien denkt u dat het geen zin heeft te vechten tegen grote organisaties als het UWV of de SVB of ziet u op tegen het voeren van een procedure bij de Gemeente? Rechtsgevoel heeft de ervaring dat bezwaarzaken succesvol kunnen worden afgesloten en staat u graag bij met juridisch advies en concrete hulp.

Natuurlijk wilt u vooraf weten wat dit gaat kosten! Naast het speciaal voor uitkeringsgerechtigden en werknemers lagere uurtarief, biedt Rechtsgevoel nu de mogelijkheid te kiezen voor een vast totaalbedrag voor het opstellen en indienen van uw bezwaar. Zeer geschikt voor mensen, die vanwege de afstand of om medische redenen niet in staat zijn naar Zwolle te komen, of de kosten graag overzichtelijk willen houden!

Lees hieronder meer!

Nieuw! Bezwaarprocedure tegen beslissing van UWV, SVB of Gemeente? Nu vàst tarief mogelijk l Rechtsgevoel Zwolle

Rechtsgevoel behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure tegen een vast bedrag van € 975,= (incl. 21% BTW) op de volgende voorwaarden:

  • Telefonische intake (maximaal 1 uur), waarin de bezwaarzaak door Mieke Bosma persoonlijk met u wordt besproken;
  • Opvragen van het bezwaardossier bij de betreffende instantie en het bestuderen van deze stukken;
  • Opstellen van het bezwaarschrift dat vervolgens per mail met u wordt uitgewisseld, waarna indiening plaats vindt bij de uitkerende instantie;
  • Contact met het UWV, de SVB of de Gemeente over het bezwaar (telefonisch en per mail/- post);
  • Vragen of overleg van uw kant over de bezwaarprocedure (telefonisch en per mail/- post);
  • Betaling van het totaalbedrag dient vooraf plaats te vinden.

 

Wat is niet in het vaste bedrag van € 975,= opgenomen?

  • Afspraken op het kantoor van Rechtsgevoel. Uiteraard is een persoonlijke afspraak mogelijk, maar daarvoor geldt dan het uurtarief voor werknemers en uitkeringsgerechtigden;
  • Aanwezigheid bij een hoorzitting. Mocht u hiervan wel gebruik willen maken dan is het geldende uurtarief eveneens van toepassing;
  • En tot slot: Rechtsgevoel werkt niet met gesubsidieerde rechtsbijstand (zogenaamde toevoeging).

 

Alvast belangrijk om te weten:

Het UWV, de SVB of de Gemeente kan u een vergoeding geven voor (een deel van) de gemaakte kosten voor juridisch advies, wanneer het bezwaar gegrond is verklaard, dus tegemoet is gekomen aan uw bezwaar. De hoogte van het bedrag (vanaf € 495,=) is afhankelijk van de zwaarte van de zaak.

 

Voor meer informatie over het starten van een bezwaarprocedure kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neemt u contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle.

 

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel