‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Juridische hulp bij ziekte & re-integratie l Rechtsgevoel

Wanneer u ziek bent en daardoor niet aan het werk kunt, meldt u zich ziek bij uw werkgever. Meestal bent u gauw beter en u kunt u weer aan de slag. Maar soms duurt ziekte langer. U ontvangt een oproep van de arbodienst en krijgt te maken met de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Wat betekent re-integratie in uw situatie? Kunt u nog terug in uw eigen werk? En wat te doen, wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts? Wat is een deskundigenoordeel of loonsanctie van het UWV? Wat kunt u doen bij ontslag tijdens ziekte? Hoe beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag?

Kortom: er komt veel op u af, terwijl u ziek bent. Wat kan Rechtsgevoel dan concreet voor u betekenen? Lees hieronder verder!

Juridische hulp bij ziekte & reïntegratie l Rechtsgevoel

Wetten en regels:

  • Tijdens ziekte en re-integratie gelden voor u en uw werkgever verschillende verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Er komt veel op u af, zoals overleg met uw werkgever over een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later stelt u samen met uw werkgever de Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie op. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kijkt met u mee naar uw individuele situatie en geeft advies, helpt bij het invullen van formulieren of gaat met u mee naar overleg met uw werkgever.

 

Arbodienst:

  • Nadat u zich heeft ziek gemeld, ontvangt u een oproep van de arbodienst. De bedrijfsarts beoordeelt of u ziek bent en adviseert uw werkgever of en wanneer u uw werk weer kunt hervatten (Probleemanalyse). Maakt u zich zorgen over de afspraak met de bedrijfsarts dan kunt u een beroep doen op Mieke Bosma van Rechtsgevoel voor juridische begeleiding tijdens en na de afspraak met de bedrijfsarts.

 

Re-integratie:

  • De bedrijfsarts vertelt, wanneer u uw eigen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk kunt hervatten. Dit heet re-integratie spoor 1. Mogelijk gaat u eerst op therapeutische basis aan de slag. Wanneer u uw eigen werk (spoor 1a) niet meer kunt doen, moet uw werkgever onderzoeken of er passend werk binnen (spoor 1b) of buiten het bedrijf (spoor 2) voor u is. Ziet u door de bomen het bos niet meer, dan kunt u uw vragen over re-integratie voorleggen aan Mieke Bosma van Rechtsgevoel.

 

Deskundigenoordeel UWV:

  • Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. Dit geldt ook wanneer u een oordeel van het UWV wilt over de re-integratie-inspanningen of over de beschikbaarheid van passend werk. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kan u helpen bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag van het deskundigenoordeel en gaat met u mee naar de afspraak bij het UWV.

 

WIA-aanvraag:

  • Wanneer u na 2 jaar niet bent hersteld noch werkzaam in eigen – of ander passend werk, dan dient u tijdig een WIA-aanvraag bij het UWV in te dienen. Mieke Bosma van Rechtsgevoel helpt u bij het invullen van de formulieren voor de WIA-aanvraag en gaat met u mee naar de afspraken met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV.

 

Loonsanctie:

  • Het is mogelijk dat het UWV geen beslissing neemt op de WIA-aanvraag, omdat onvoldoende aan re-integratie is gedaan. Het UWV legt dan een loonsanctie op van maximaal 1 jaar, waarin alsnog aan de re-integratie-verplichtingen moet worden voldaan. De werkgever dient gedurende de loonsanctie het salaris door te betalen en mag de werknemer niet ontslaan. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kan uw vragen over een loonsanctie beantwoorden en behartigt uw belangen tijdens een bezwaarprocedure, wanneer u het niet eens bent met de opgelegde loonsanctie.

 

Bezwaarprocedure UWV:

  • Wanneer het UWV uw WIA-aanvraag heeft afgewezen of wanneer het UWV vindt dat u minder arbeidsongeschikt bent dan u zelf denkt, dan kunt u bezwaar indienen tegen de beslissing van het UWV. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kan een inschatting maken van de kans van slagen van het bezwaar en behartigt uw belangen tijdens de bezwaarprocedure bij het UWV.

 

Ontslag:

  • Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dat wil zeggen dat de werkgever u tijdens die periode niet mag ontslaan. Mieke Bosma van Rechtsgevoel helpt u, wanneer u toch een ontslagaanzegging van uw werkgever hebt ontvangen tijdens de eerste 2 jaar van ziekte. Maar ook na deze 2 jaar kunt u natuurlijk bij haar terecht voor juridisch advies èn hulp bij ontslag.

 

Voor meer informatie over ziekte en re-integratie kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neemt u gerust contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma. www.rechtsgevoel.nl

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel