‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Toename van klachten tijdens de WIA: van WGA naar IVA?

Als je gezondheid verandert na toekenning van een WIA-uitkering, is het belangrijk om dit door te geven aan het UWV. Je moet veranderingen in je gezondheidstoestand melden, omdat dit van invloed kan zijn op je recht op uitkering. Wanneer je melding maakt van een toename of verergering van klachten, zal het UWV je situatie opnieuw beoordelen. Ze zullen kijken naar de nieuwe medische situatie en bepalen of dit invloed heeft op je arbeidsongeschiktheidspercentage. Afhankelijk van de uitkomst kan je WIA-uitkering worden aangepast.

Lees hieronder verder en maak gebruik van handige tips bij wijziging van uw gezondheidssituatie tijdens de WIA!

Herbeoordeling WIA-uitkering door UWV

WIA: WGA of IVA?

Na bijna twee jaar (104 weken) van ziekte of arbeidsongeschiktheid kunt u bij het UWV een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aanvragen. Als uw ziekte u beperkt tot het verdienen van 65% of minder van uw vroegere loon, komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Na een medische – en vaak ook arbeidskundige beoordeling door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV, ontvangt u een beslissing over uw recht op een WIA-uitkering en, indien van toepassing, het specifieke soort WIA-uitkering dat voor u van toepassing is.

2 soorten uitkeringen WIA:

  • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): u bent voor 35% of meer arbeidsongeschikt maar kunt in de toekomst wel weer werken
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): u kunt niet of nauwelijks meer werken en de kans dat u in de toekomst herstelt, is klein

Verandering gezondheidssituatie:

Indien het UWV u een WGA-uitkering heeft toegekend, kan uw gezondheid in de loop der tijd veranderen. Er kunnen zich nieuwe klachten voordoen of bestaande klachten kunnen verergeren. Misschien verblijft u in een ziekenhuis, verpleeghuis of een andere zorginstelling. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw arbeidsmogelijkheden en daarmee ook op uw uitkering.

Melden bij het UWV:

Het is van groot belang om wijzigingen in uw gezondheid onmiddellijk te melden bij het UWV, bij voorkeur binnen één week nadat u op de hoogte bent of had kunnen zijn van deze veranderingen. U kunt dit doen door het formulier ‘Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering ontvangt’ in te vullen. Dit geldt zowel voor verslechtering als verbetering van uw gezondheid. Het benodigde formulier is beschikbaar op de officiële website van het UWV: www.uwv.nl.

Wijzigingsformulier UWV

Na ontvangst van uw ingevulde formulier kan het zijn dat het UWV aanvullende informatie nodig heeft voor een grondige beoordeling van uw situatie. In de meeste gevallen zal het UWV contact met u opnemen via de telefoon. Indien nodig ontvangt u ook een aanvullend formulier met vragen over uw medische situatie, waarbij u mogelijk een verklaring van uw behandelaar kunt toevoegen

Wel of geen herbeoordeling

Het UWV beoordeelt vervolgens de wijzigingen in uw gezondheid en beslist of een herbeoordeling van uw situatie noodzakelijk is. Indien u zelf van mening bent dat een herbeoordeling door de verzekeringsarts gewenst is, kunt u dit aangeven. Als u momenteel nog in dienst bent of uw (voormalige) werkgever eigenrisicodrager is voor de WIA, bestaat ook de mogelijkheid dat uw werkgever het UWV verzoekt uw WIA-recht opnieuw te beoordelen.

Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige UWV

Indien het UWV besluit tot een herbeoordeling, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts, gevolgd door een afspraak met de arbeidsdeskundige van het UWV. Het is essentieel om deze afspraken goed voor te bereiden door uw medische klachten en beperkingen van tevoren op een rijtje te zetten (op papier). Hiermee voorkomt u dat u tijdens het gesprek belangrijke zaken vergeet te benoemen.

Van WGA naar IVA?

Als de verzekeringsarts concludeert dat u niet of nauwelijks meer in staat bent om te werken en de kans op herstel in de toekomst klein is, kan het UWV u een IVA-uitkering toekennen. Deze uitkering bedraagt 75% van uw laatstgenoten salaris. Met de toekenning van de IVA-uitkering vervalt de re-integratieverplichting en is er geen verdere herbeoordeling meer nodig. Als u op het moment van toekenning nog (gedeeltelijk) aan het werk was, kan er een verrekening plaatsvinden tussen de WGA- en IVA-uitkering en uw loon.

Bezwaar tegen beslissing herbeoordeling UWV (bezwaartermijn)

Indien u het niet eens bent met de WIA-herbeoordelingsbeslissing van het UWV, heeft u de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn bezwaar aan te tekenen.

De wet- en regelgeving op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht kan complex zijn en moeilijk te vertalen naar de praktijk. Heeft u vragen over de gevolgen van uw WIA-herbeoordeling, overweegt u bezwaar te maken, of zoekt u een gids in het doolhof van wetten en regels met een heldere vertaling naar uw situatie?

Mieke Bosma van Rechtsgevoel staat klaar om u te voorzien van juridisch advies en concrete hulp. Aarzel niet om contact op te nemen voor informatie of meld uw kwestie aan via het webformulier.

Zodat ook u kunt zeggen: ‘Dàt geeft mij een goed Rechtsgevoel!

www.rechtsgevoel.nl

Rechtsgevoel Ommen

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel