‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Herbeoordeling Wajong

De overheid wil met de nieuwe Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 is ingevoerd, bereiken dat iedereen 'meedoet' in de samenleving. Voor mensen met een Wajong-uitkering heeft dit als gevolg dat opnieuw beoordeeld wordt of iemand kan werken. Het UWV zal om die reden de persoonlijke situatie herbeoordelen van mensen met oude Wajong of Wajong 2010. Het geldt dus niet voor Wajong 2015.

Wat houdt deze herbeoordeling Wajong in en wat kunt u doen, wanneer ù het er niet mee eens bent?

Herbeoordeling Wajong

Het UWV zal in de periode tot en met 2017 door middel van een herbeoordeling vaststellen of iemand met een Wajong-uitkering mogelijkheden heeft om te werken. Dit wil zeggen dat een herbeoordeling plaats vindt of er sprake is van arbeidsvermogen. Met andere woorden: kan iemand met zijn/haar ziekte of handicap werken? Het uitgangspunt bij de beoordeling is wat de Wajonger nog wél kan. De beoordeling vindt plaats op basis van de gegevens, die al aanwezig zijn in het individuele dossier of in de systemen van het UWV.

Vervolgens verstuurt het UWV de uitkeringsgerechtigde een brief met de voorlopige herbeoordeling. Er kan dan worden aangegeven of de voorlopige herbeoordeling akkoord is of niet. Stemt de Wajonger niet in met de voorlopige herbeoordeling dan neemt het UWV contact op om dit telefonisch te bespreken. Wanneer het UWV dan concludeert dat er onvoldoende informatie is om een definitieve herbeoordeling te maken, zal een oproep volgen voor een gesprek bij het UWV met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige.

Deze voorlopige herbeoordeling blijkt in de praktijk veel vragen op te roepen, omdat de Wajonger niet bij het UWV is geweest voor een herbeoordeling. De vraag van het UWV of betrokkene het al dan niet eens is met de herbeoordeling, kan om die reden soms niet goed worden beantwoord. Hoe heeft de herbeoordeling plaats gevonden en op basis van welke criteria? Heeft het UWV wel alle actuele informatie over de actuele gezondheidssituatie of moet dat nog worden doorgegeven? Volgt er nog een afspraak voor de herbeoordeling bij het UWV? Waarom heeft dan al een (voorlopige) beoordeling plaats gevonden?

Tegen de definitieve herbeoordeling van het UWV kan bezwaar worden gemaakt. Dit is een zogenaamde voor bezwaar vatbare beslissing. Er kan dan bezwaar worden ingediend tegen de beslissing van het UWV binnen de bezwaartermijn.

Hebt u vragen over de herbeoordeling Wajong of wilt u concrete hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift en dat er iemand met u mee gaat naar de hoorzitting? Neemt u dan tijdig contact op met Rechtsgevoel en maak een afspraak met Mieke Bosma!

Ook voor vragen over andere (wettelijke) regelingen op het gebied van werk en uitkering, kunt u contact opnemen of het gratis spreekuur van Rechtsgevoel aan de Wipstrikkerallee 95 te Zwolle bezoeken. U bent welkom, iedere woensdag tussen 09.30-11.30 uur!

Laatste nieuws

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel

Quickscan vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag 60+

Wat is de reden van deze vereenvoudigde behandeling WIA-aanvraag voor 60+? Het wegwerken van de achterstanden, die bij het UWV…

› Hele artikel