‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag als gevolg van Corona?

Corona kan ingrijpende gevolgen hebben. Voor je gezondheid, bedrijf of baan. Wanneer ontslag onvermijdelijk is, kunnen werkgever en werknemer een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren. Het dienstverband wordt dan beëindigd op de voorwaarden, die in onderling overleg zijn afgesproken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Lees hieronder meer!

De vaststellingsovereenkomst, nu ook online mogelijk!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:

 • dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd
 • geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet)
 • opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)

 

Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 

De vaststellingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof
 • inleveren van eigendommen van de werkgever
 • concurrentie- of relatiebeding
 • pensioen
 • collectieve zorgverzekering
 • (positief) getuigschrift en/of referenties
 • geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken
 • vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies
 • communicatie over het ontslag en het afscheid
 • finale kwijting

 

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze altijd juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan.

 

Met de online tool van Rechtsgevoel maak je zelf in 10 eenvoudige stappen een vaststellingsovereenkomst. Snel èn tegen een vaste lage prijs: € 99,= incl. BTW. Daarnaast zijn een juridische check en aanvullend advies mogelijk. Probeer het zelf uit door dit online formulier op de website in te vullen!

 

Voor persoonlijk juridisch advies in een ontslagkwestie en concrete hulp bij een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsregeling kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neem contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma. Bel: 06-81113000 of mail: info@rechtsgevoel.nl!

 

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl. 

Maak uw vaststellingsovereenkomst online, in 10 eenvoudige stappen!

 

Laatste nieuws

Het Rechtskundig Loket: jouw startpunt voor het kundig oplossen van alle juridische problemen en geschillen

Op de website van het Rechtskundig Loket kun je in 3 stappen zoeken naar een adviseur: In de eerste plaats…

› Hele artikel

Maak in 10 stappen een vaststellingsovereenkomst op maat met de onlinetool van Rechtsgevoel: snel en vaste lage prijs!

Het is in Nederland mogelijk dat werkgever en werknemer in onderling overleg een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren.…

› Hele artikel

Tijdelijke maatregel UWV herbeoordeling WIA

Wat houdt deze nieuwe aanpak concreet in? Het is niet langer noodzakelijk dat de werkgever zelf een herbeoordeling aanvraagt rond…

› Hele artikel