‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag als gevolg van Corona?

Corona kan ingrijpende gevolgen hebben. Voor je gezondheid, bedrijf of baan. Wanneer ontslag onvermijdelijk is, kunnen werkgever en werknemer een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren. Het dienstverband wordt dan beëindigd op de voorwaarden, die in onderling overleg zijn afgesproken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Lees hieronder meer!

De vaststellingsovereenkomst, nu ook online mogelijk!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:

 • dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd
 • geen dringende reden voor ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet)
 • opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang)

 

Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 

De vaststellingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof
 • inleveren van eigendommen van de werkgever
 • concurrentie- of relatiebeding
 • pensioen
 • collectieve zorgverzekering
 • (positief) getuigschrift en/of referenties
 • geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken
 • vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies
 • communicatie over het ontslag en het afscheid
 • finale kwijting

 

Een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze altijd juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan.

 

Met de online tool van Rechtsgevoel maak je zelf in 10 eenvoudige stappen een vaststellingsovereenkomst. Snel èn tegen een vaste lage prijs: € 99,= incl. BTW. Daarnaast zijn een juridische check en aanvullend advies mogelijk. Probeer het zelf uit door dit online formulier op de website in te vullen!

 

Voor persoonlijk juridisch advies in een ontslagkwestie en concrete hulp bij een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsregeling kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neem contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma. Bel: 06-81113000 of mail: info@rechtsgevoel.nl!

 

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl. 

Maak uw vaststellingsovereenkomst online, in 10 eenvoudige stappen!

 

Laatste nieuws

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel

Rechtsgevoel helpt met een telefoontje, gesprek, klacht of bezwaar want je bent als burger niet machteloos!

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u…

› Hele artikel